Zgodovina v šoli, 2002, št. 2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2002
Založnik(i): Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
Soavtor(ji): Vilma Brodnik (odg. ur.), Tine Logar (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Stane Granda: Državno - nacionalno
 • Danijela Trškan: Alternativno ocenjevanje pri zgodovini
 • Marica Čerič: Učenje zgodovine v ustvarjalnih delavnicah
 • Melita Kladnik: Interdisciplinarnost na učni ekskurziji ali ogled Muzeja premogovništva v Velenju. Kako uresničiti princip interdisciplinarnosti učne snovi na predmetni stopnji osnovne šole
 • Katja Mahorčič: Delovni listi pri pouku zgodovine. Rezultati ankete v četrtem letniku gimnazije - šolsko leto 2000/2001
 • Viljenka Škorjanec: Nekaj utrinkov iz diplomatske zgodovine s sosedo Italijo
 • Maja Žvanut: Podobe iz 17. stoletja na Slovenskem
 • Miha Kosi: Promet na Slovenskem v srednjem veku
 • Miloš Mohorčič: Dan v Toskani
 • Goranka Kreačič: Različnost je neprecenljiva dediščina slovenskega prostora. Pogovor z zgodovinarjem dr. Petrom Štihom
 • Goranka Kreačič: Bogo Grafenauer: Karantanija: izbrane razprave in članki. Izbral, uredil in spremno besedo napisal Peter Štih. Ljubljana: Slovenska matica, 2000, 304 str.
 • Goranka Kreačič: Jean-Claude Schmitt: Geste v srednjem veku. Ljubljana: Studia humanitatis, 2000 (Studia humanitatis). Prevedla Maja Šabec; spremna beseda Jure Mikuž, 447 str.
 • Danijela Trškan: Gardner David: Using ICT in History. A Teacher's Resource Guide. Stanley Thornes (Publishers) Ltd. 1998, 96 strani
 • Danijela Trškan: Lowe Norman: Mastering Modern World History. Macmillan, Hampshire and London, 1997, 522 strani
 • Danijela Trškan: Chansei Dominique: Europe on-screen-cinema and the teaching of history. Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2001, 218 strani
 • Marjana Pezdirc Kolnik: Srečanje UNESCO-vih šol ob Cerkniškem jezeru ali »Jezero je, jezera ni«
 • Danijela Herlah: Srečanje UNESCO ASP - NET šol na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec, Projektni dnevi
 • Sonja Bregar: Nove smeri v poučevanju zgodovine (seminar, York 26. 3. 2002 do 3. 3. 2002)
 • Marjeta Kralj: Mednarodna konferenca CDRSEE V Atenah