Zgodovina v šoli, 2001, št. 3

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2001
Založnik(i): Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
Soavtor(ji): Vilma Brodnik (odg. ur.), Tine Logar (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Danijela Trškan: Preverjanje in ocenjevanje ter ocenjevalni kriteriji pri zgodovini v mednarodni šoli za tujce v Ljubljani
 • Dušica Zupančič: Obravnava teme Od zgodbe k zgodovini v poklicnih šolah
 • Biljana Frece: Utrip Laškega v srednjem veku
 • Marica Čerič: Projektno skupinsko delo življenje Evropejcev v srednjem veku
 • Matjaž Ternovec: Uporaba programa PowerPoint pri pouku zgodovine
 • Dušan Nećak: Odloka predsedstva AVNOJ-a. Beneševi dekreti. Potsdamski sporazum - »duh časa«
 • Nevenka Troha: Slovensko/jugoslovansko-italijanska meja
 • Miloš Mohorčič: Zgodovinski sprehod po Kastilji
 • Goranka Kreačič: Ali so arheološki viri zgodovinski viri? Pogovor z arheologom dr. Bojanom Djurićem
 • Bojan Končan: Zgodovina na maturi 2001
 • Bojan Balkovec: Nacionalno preverjanje in ocenjevanje znanja v devetletni osnovni šoli
 • Jelka Razpotnik: Robert Stradling: Teaching 20th Century European history, Council of Europe, Strasbourgh, 2001, 290 str.
 • Goranka Kreačič: Ranuccio Bianchi Bandinelli: Od helenizma do srednjega veka. Ljubljana: ŠKUC, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1990. Prevedel in spremno besedo napisal Bojan Djurić, 322 strani
 • Goranka Kreačič: Moses I. Finley: Antična ekonomija. Ljubljana: ŠKUC, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1987. Zbirka Studia humanitatis, prevod in spremna beseda Jože Vogrinc, 233 strani
 • Marjan Rode: Predstavitev poudarkov v delovnem zvezku za zgodovino v 7. razredu osemletke oz. 8. razredu devetletke Novi vek iz zbirke Koraki v času
 • Vojko Kunaver: Tekmovanje iz znanja zgodovine za osnovne šole se odvija že peto leto
 • Jelka Razpotnik / Elissa Tawitian: Seminar Sveta Evrope na Bledu, 18.-20. oktober 2001 z naslovom » Poučevati o začetku druge svetovne vojne«
 • Elissa Tawitian: Debatne tehnike pri pouku zgodovine. Uporaba debatnih tehnik pri pouku, Portorož 20.-22. oktober 2000
 • Mateja Kos: Beloprstena keramika. Razstava v Narodnem muzeju Slovenije od 1. decembra 2001 do 10. februarja 2002