Zgodovina v šoli, 2001, št. 2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2001
Založnik(i): Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
Soavtor(ji): Vilma Brodnik (odg. ur.), Tine Logar (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Biljana Frece: Grki - nekoč in danes
 • Goranka Kreačič / Drago Svoljšak: Projekt Rimski zid (claustra Alpium Iuliarum)
 • Alenka Žnidarič Pešak: Oživljena preteklost: Projekt Posočje - soška fronta
 • Vesna Robnik: Potepanje po deželi Etruščanov
 • Anka Vidovič - Miklavčič: Kratek oris korporativizma na Slovenskem 1929-1941 (zadnji del)
 • Ervin Dolenc: Slovensko vprašanje: Spremembe pogleda na jugoslovansko skupnost do leta 1941
 • Judita Šega: Zgodovinski arhiv Ljubljana
 • Vilma Nečimer: Varšava - Prestolnica z najbolj tragično preteklostjo
 • Vilma Brodnik: Marjan Drnovšek, Matjaž Schmidt: V Ameriko. Zbirka Ilustrirana zgodovina Slovencev za otroke. Založba Mladika, Ljubljana 1997, 45 strani, 28 ilustracij
 • Vilma Brodnik: Pedagoški programi v slovenskih muzejih in galerijah 2001/2002, izdala Pedagoška sekcija pri Skupnosti muzejev Slovenije, Ljubljana 2001, 104 strani
 • Goranka Kreačič: Georges Dumézil: Tridelna ideologija Indoevropcev. Ljubljana: Založba Škuc in Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana, 1987, Zbirka Studia humanitatis. Prevod in spremna beseda Braco Rotar
 • Goranka Kreačič: Jean-Pierre Vernant: Začetki grške misli. Ljubljana: Škuc; Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Letnik 1985, Zbirka Studia humanitatis, Prevod Bojan Baskar, Spremna beseda Jože Vogrinc, 112 str.
 • Janez Globočnik: Priročnik za učitelje - nov pristop k poučevanju zgodovine
 • Janez Globočnik: Mladost in mladostništvo
 • Stanislav Medved: Gimnazijsko tekmovanje iz znanja zgodovine
 • Elissa Tawitian: Raziskovanje preteklosti: vključevanje zgodovinskih virov v pouk zgodovine (Cambridge, 21.-26. november 2000)
 • Jelka Razpotnik: Letna konferenca Euroclia - Evropskega združenja učiteljev zgodovine, Estonija, Talin, 14.-11. marec 2001
 • Bojan Balkovec: Delavnice za učitelje iz jugovzhodne Evrope