Zgodovina v šoli, 2001, št. 1

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2001
Založnik(i): Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
Soavtor(ji): Vilma Brodnik (odg. ur.), Tine Logar (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Danijela Trškan: Metoda dela s slikovnim gradivom pri pouku zgodovine
 • Vilma Brodnik: Izkustveno učenje in aktivno poučevanje zgodovine s pomočjo igre vlog in simulacije
 • Pavla Karba: Raziskovalno učenje pri pouku zgodovine v osnovni in srednji šoli
 • Jasna Banjac: Obravnava reformacije s pomočjo zgoščenke Zgodovinski časovni trak
 • Ervin Dolenc: Italijanski fašizem, Slovenci, slovenski fašizem
 • Janez Marolt: Razvoj koledarja
 • Stane Granda: Nikoli več ne bo, kot je bilo
 • Blaž Vurnik: Boj med velikosrbstvom, centralizmom, avtonomizmom in federalizmom do sprejema vidovdanske ustave
 • Viktorija Centa: Muzej Miklova hiša Ribnica
 • Tomaž Kranjc: Koliko cvenkov pri zgodovini
 • Mojmir Mosbruker: "Staro" šolsko delo v "novi" šoli?
 • Bojan Balkovec: Peter Rustja: Med Trstom in Dunajem, Ivan Nabergoj v avstrijskem državnem zboru (1873-1897), Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček 28. Zblrka Zgodovinskega časopisa 20, Trst 1999, 331 strani
 • Danijela Trškan: Prosojnice tujih založb
 • Andreja Droljc: Furio Durando: Antična Grčija - zarja Zahoda. Mladinska knjiga 1999
 • Janez Globočnik: Zgodovina na maturi
 • Tadeja Galonja: Kakšen je dober učbenik
 • Barbara Žitnik Ternovec: Primerjava učbenika Vzpon meščanstva, zgodovina za 8. razred devetletne osnovne šole, z učbenikom Vzpon meščanstva, zgodovina za 7. razred osnovne šole
 • Bojan Balkovec: Kaj učimo o bivši skupni državi?
 • Vojko Kunaver: Mednarodna konferenca Pakta stabilnosti v jugovzhodni Evropi v Blagoevgradu (Bolgarija) 15. in 16. decembra 2000
 • Irena Rahotina: Odmev na XXX. zborovanje slovenskih zgodovinarjev na Rogli ali Veliko je doseženega, pa vendar ...
 • Nives Santin Regvat: Interdisciplinarni pogled na Kras, Bilateralni seminar v Sežani od 13. do 17. 11. 2000