Zgodovina v šoli, 2000, št. 2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2000
Založnik(i): Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljan
Soavtor(ji): Vilma Brodnik (odg. ur.), Tine Logar (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Marica Čerič / Alda Stojanovič: Razvoj šolstva in Anton Martin Slomšek (delavnice)
 • Adrijana Segalla: Dramatizacija zgodovinskega gradiva V »happeningu« - »Šestdeseta leta na Šiški«
 • Dušica Zupančič: Prikaz učne ure na temo Slovenci po drugi svetovni vojni
 • Cvetka Bovha: Priprave na maturo s kakovostnim dodatkom
 • Anka Vidovič-Miklavčič: Kratek oris korporativizma na Slovenskem 1929-1941 (1. del)
 • Jože Prinčič: Deset mejnikov v novejši gospodarski zgodovini Slovencev (1945-1991)
 • Igor Steiner: »Nato sem stopil na čelo naših bojevnikov in se boril, kot je bilo treba. Njegovo veličanstvo je občudovalo moj pogum.«
 • Tita Porenta: Pedagoška dejavnost Tržiškega muzeja
 • Jean - Pierre Vonarb: Potepanje po Mali Poljski - Krakow
 • Tomaž Kranjc: Popravni izpit pri zgodovini?
 • Božo Repe: Kritične pripombe k Analizi spremljave učnega načrta za zgodovino v prvem letniku splošne in strokovne gimnazije, ki jo je pripravila Vilma Brodnik (Zgodovina v šoli, letnik IX, št. 1, 2000 str. 7-21)
 • Peter Vodopivec: Nov nesporazum ali vračanje k stari »usmerjeni« pameti?
 • Branko Filipič: Oljeni mlini in stiskalnice - torklje. Raziskovalna naloga zgodovinskega krožka OŠ Oskarja Kovačiča Škofije
 • Danijela Trškan: World History. Connections to today. Prentice Hall, New Jersey, 1997, 1038 strani
 • Marjan Rode: Marjan Drnovšek: Usodna privlačnost Amerike. Pričevanja izseljencev o prvih stikih z novim svetom. Zbirka Korenine, založba Nova revija, Ljubljana 1998, 390 strani
 • Janez Globočnik: Multikulturalnost Istre
 • Vojko Kunaver: Tekmovanje iz znanja zgodovine za osnovno šolo v šolskem letu 1999/2000
 • Milena Globočnik: Prazniki in praznovanja