Zgodovina v šoli, 1999, št. 3-4

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1999
Založnik(i): Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
Soavtor(ji): Vilma Brodnik (odg. ur.), Tine Logar (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Vladimir Lipovec / Božidar Mrevlje: Grüss Gott Kameraden - Dan na soški fronti
 • Robert A. Jernejčič: Stalna zbirka Slovenci v 20. stoletju in priprava na maturo
 • Danijela Trškan: Mnenje dijakov o uporabi ilustrativno-demonstracijske metode pri pouku zgodovine v srednji šoli
 • Vilma Brodnik: Možnosti uporabe videa pri aktivnem poučevanju in učenju zgodovine
 • Milan Burkeljca: Zgodovina na sodoben način. Multimedijska predstavitev druge svetovne vojne s programom PowerPoint
 • Božo Repe: Podobe iz življenja Slovencev v prvih dveh desetletjih po drugi svetovni vojni. Predavanje na seminarju za profesorje zgodovine, 13. april 1999
 • Peter Štih: Med Jadranom in Karavankami v zgodnjem srednjem veku. Strukture današnjega slovenskega ozemlja v zgodnjem srednjem veku
 • Egon Pelikan: Nacionalsocializem, komunizem, fašizem (2. del). Skupne lastnosti totalitarnih družb in njihove temeljne različnosti
 • Metka Fujs: Kako so se Prekmurci pred osemdesetimi leti odločili za Slovenijo
 • Andrej Studen: Mestni vsakdanjik pred prvo svetovno vojno
 • Marija Kaltenekar: Sveta dežela - sveta tudi za jude in muslimane
 • Janez Marolt: Iskrice iz natične Grčije. Strokovna ekskurzija študentov zgodovine Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru in študentov zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v klasično Grčijo in na Kreto od 24. 9. 1998 do 4. 10. 1998.
 • Mira Kalan: Pedagoške dejavnosti v Loškem muzeju
 • Mirjana Čokl: Muzej in šola družno z roko v roki
 • Bojan Končan: Matura 1999
 • Irena Rahotina: Razmišljanji k dvema aktualnima dogodkoma v letošnjem letu
 • Jean-Pierre Vonarb: Življenje Ljubljančanov v času llirskih provinc
 • Zoran Radonjić: Aleksander Bajt: Bermanov dosje. Ljubljana, Mladinska knjiga, 1999, Zbirka Premiki, 1345 strani
 • Vojko Kunaver: Preteklost sodobnosti. Izbrana poglavja slovenske novejše zgodovine, uredil Zdenko Čepič, Aristoteles Žlahtič k.d., Pijava Gorica, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Danijela Trškan: CD-ROM-i založbe Zane Interactive Publishing
 • Stane Granda: Ob novem učbeniku zgodovine za 3. razred gimnazij
 • Tadeja Galonja: Izšel je novi Zgodovinski atlas za osnovno šolo
 • Bronislava Avbelj: Zakladi tisočletij. Zgodovina Slovenije od neandertalcev do Slovanov
 • Jana Horvat / Marjeta Šašel Kos: Celeja - mesto iz marmorja
 • Monika Kokalj Kočevar: Projekt Mati Domovina Bog
 • Jelka Razpotnik: "Živeti skupaj v istem prostoru" - Seminar Sveta Evrope, Neuchatel, 1.-4. september 1999
 • Janez Globočnik: Seminar evropske zgodovine za mlade raziskovalce novejšega obdobja
 • Danijela Trškan: Slike in poučevanje zgodovine (Ženeva, 5. 5.-7. 5. 1999)
 • Janez Globočnik: Metamorfoze vsakdana
 • Marjan Matjašič: Učenci so pogrešali tekmovanja iz znanja zgodovine
 • Milena Globočnik: VIII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev Gorenjske
 • Bojan Balkovec: Društvo učiteljev zgodovine Slovenije
 • Vojko Kunaver: Tekmovanje iz znanja zgodovine za osnovne šole poteka že tretje leto
 • Zdenko Sever: Ekskurzija zgodovinarjev v Izrael in na Sinaj (31. 10.-6. 11. 1999)
 • Zora Torkar / Ervin Dolenc: Razpis raziskovalne naloge za šolsko leto 1999/2000. Kako so stanovali naši predniki
 • Bojan Balkovec: Srečanje srednješolk raziskovalk in srednješolcev raziskovalcev novejše slovenske zgodovine