Zgodovina v šoli, 1999, št. 2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1999
Založnik(i): Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
Soavtor(ji): Vilma Brodnik (odg. ur.), Tine Logar (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Zdenko Sever: Uporaba računalniskega CD-ROM-a. Zgodovinski časovni trak pri pouku zgodovine
 • Danijela Trškan: Razvijanje učnih spretnosti pri delu v dvojicah pri pouku zgodovine v srednji šoli
 • Marica Čerič / Alda Stojanovič: Zgodovinske delavnice na temo okupatorjevo nasilje nad Slovenci na Štajerskem 1941-1945
 • Božo Repe: Problem kolaboracije in odpora med drugo svetovno vojno
 • Egon Pelikan: Nacionalsocializem, komunizem, fašizem (1. del). Skupne lastnosti totalitarnih družb in njihove temeljne različnosti
 • Vera Šenica: Goli otok - zapor za informbirojevce
 • Marija Kaltenekar: Popotovanje po Sveti deželi
 • Bojan Balkovec: Šarm mladinskega raziskovanja
 • Rozalija Pajntar: Poročilo o raziskovalnem projektu Ključavnica
 • Lea Kavalič: Razvoj obrti v Glincah in širši okolici v 20. stoletju. Raziskovalna naloga zgodovinskega krožka OŠ Bičevje, Ljubljana
 • Verica Peterle Grahonja: Prvi koraki mladih zgodovinarjev slovenske Istre
 • Marjan Rode: Stane Granda: Hočemo Slovenijo; ilustriral Jurij Skočir, Založba Mladika, Ljubljana 1999, 44 strani, 19 celostranskih barvnih slik
 • Vilma Brodnik: Marija Meznarič, Tadeja Rudolf, Tomaž Kranjc: Podjetno v svet zgodovine. Priročnik za učitelje zgodovine v srednjih šolah. Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana 1998, 115 strani, 13 črno-belih fotografij, 20 ilustracij, 17 shem
 • Vilma Brodnik: Vitan Mal: Skrivnost, imenovana Potočka zijalka. DZS, Ljubljana 1998, 51 strani, 9 barvnih, 6 črno-belih fotografij, 5 ilustracij in 1 preglednica
 • Janez Globočnik: Tomaž Weber, Drago Novak: 20. stoletje v zgodovinskih virih, besedi in slikah. Druga svetovna vojna v Sloveniji in Jugoslaviji. DZS, Ljubljana 1998
 • Tone Ferenc: Rupert Butler, Tone Ferenc: Ilustrirana zgodovina gestapa. Style Maxima, Radenci 1998, 256 strani, 290 fotografij
 • Janez Globočnik: Učbenik Družboslovje - Zgodovina
 • Vojko Kunaver: Novi trendi pri poučevanju zgodovine 20. stoletja v Evropi. Utrinki s simpozija Sveta Evrope v Bruslju
 • Jelka Razpotnik: EUROCLIO - Evropsko združenje učiteljev zgodovine
 • Vojko Kunaver: Tekmovanja iz znanja zgodovine v osnovnih šolah v šolskem letu 1998/99
 • Janez Globočnik: Srednješolsko tekmovanje v raziskovanju novejše slovenske zgodovine
 • Lucijan Vihar: Sejem MILIA - interaktivni mediji na pohodu
 • Maja Kraigher: Stopite v zgodovino - z dobro knjigo in z listom papirja, ki čaka, da ga popišete!