Razprave in gradivo, 1999, št. 35

Revija za narodnostna vprašanja

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1999
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Meta Gostinčar Cerar (prev.), Jana Kranjec Menaše (prev.)
Posamezni prispevki:
 • Vsebinske usmeritve znanstveno-raziskovalnega dela na Inštitutu za narodnostna vprašanja, Stanje in perspektive, Predstavitev gradiva in razprave na 7., razširjeni seji Upravnega odbora Inštituta za narodnostna vprašanja dne 06. 01. 1999
 • Vera Kržišnik Bukić: Vsebinske usmeritve znanstveno-raziskovalnega dela na Inštitutu za narodnostna vprašanja, Potek razprave
 • Mitja Žagar: Vsebinske usmeritve znanstveno-raziskovalnega dela na Inštitutu za narodnostna vprašanja, Gradivo za razpravo o delu, programskih okvirih in razvoju Inštituta za narodnostna vprašanja (INV)
 • Jernej Zupančič / Matjaž Klemenčič / Anton Gosar / Janez Stergar / Peter Winkler / Miloš Komac / Vera Kržišnik Bukić / Janko Pleterski / Janko Prunk: Vsebinske usmeritve znanstveno-raziskovalnega dela na Inštitutu za narodnostna vprašanja, Diskusijski prispevki
 • Marija Jurić Pahor: Civilizacija in nasilje
 • Katalin Munda Hirnök: Slovenci na Madžarskem ob koncu 90-ih let
 • Alessandro (Sandi) Volk: O zakonskem urejanju položaja istrskih in dalmatinskih beguncev v Italiji 1945-1963
 • Mojca Medvešek: Primerjava percepcij slovenske in madžarske narodne skupnosti o položaju manjšine v Prekmurju in Porabju
 • Renata Mejak: Medčasovna analiza čezmejnih stikov Lendavčanov s sosednjo Madžarsko
 • Simona Zavratnik Zimic: O proučevanju slovensko-hrvaškega obmejnega prostora, Definiranje in konceptualni nastavki
 • Suzana Čurin Radovič: Program varovanja posebnih kulturnih pravic v Republiki Sloveniji od zametkov do leta 1999
 • Hildegard Oraže: Med samouveljavljanjem in umikanjem
 • Jernej Zupančič: Političnogeografske razsežnosti "nemškega" vprašanja v Evropi
 • Romana Bešter: Zaščita manjšin v Zvezni republiki Nemčiji
 • Stanka Golob: Etnični pluralizem in medsebojni odnosi med dijaki na Srednji upravno administrativni šoli
 • Ildikó Szabó / Judit Lannert / Antal Örkény: East of West, West of East, The value orientations of hungarian secondary school students in the mirror of an empirical survey
 • Albert F. Reiterer: Who belongs to "us"?, The politics of citizenship - a nodal point of democratic legitimacy: ethnos as demos
 • Mitja Žagar: Nekaj misli o manjšinskem nacionalizmu, Jugovzhodna Evropa
 • Bojan Brezigar: Okvirni zakon za zaščito jezikovnih manjšin v Italiji
 • Določila za zaščito zgodovinskih jezikovnih manjšin, Zakon objavljen v uradnem listu Republike Italije 20. decembra 1999, štev. 297
 • Vera Klopčič: Report from the round table about position of Roma in Slovenia and Austria, Project about Roma in Slovenia and Austria, Ljubljana, 8 and 9 april 1999
 • Nada Vilhar: Predstavitve zbornika "Izboljšanje položaja Romov v Srednji in Vzhodni Evropi - izziv za manjšinsko pravo", Dokumentacijski center Sveta Evrope, Ljubljana, 8. april 1999, Kulturni in kongresni center Cankarjev dom, Ljubljana, 9. april 1999, Klub Graških študentk in študentov, Gradec/Graz, 8. junij 1999, Knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto, 24. junij 1999, Dijaški dom, Murska Sobota, 31. julij 1999
 • Milan Bufon: Slovensko-hrvaški obmejni prostor. Življenje ob meji. Urednica: Vera Kržišnik Bukić, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, 1999
 • Renata Mejak: Narodna identiteta odraslih z vidika odnosa do manjšin. Guy Lázár: A felnőtt lakosság nemzeti identitása a kisebbségekhez való viszony tükrében. Többség – Kisebbség, Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből. Osiris Kiadón, Budapest 1996, Večina in manjšina. Študije s tematskega kroga narodne zavesti
 • Boris Jesih: Med Koroško in Združenimi državami. Matjaž Klemenčič: Jurij Trunk med Koroško in Združenimi državami Amerike ter zgodovina slovenskih naselbin v Leadvillu, Koloradu, in v San Franciscu, Kalifornija. Mohorjeva, Celovec 1999.
 • Vanek Šiftar / Tatjana Žnidaršič / Mitja Žagar: Intervju z dr. Vanekom Šiftarjem
 • Janez Stergar: Stodesetletnica rojstva in dvajsetletnica smrti dr. Lava Čermelja (1889-1980)
 • Branko Marušič: Stoletnica dr. Iva Juvančiča
 • Sonja Kurinčič Mikuž / Marinka Lazić: Bibliografija sodelavcev Inštituta za narodnostna vprašanja za leto 1998