Razprave in gradivo, 1998, št. 33

Revija za narodnostna vprašanja

Jezik: slovenski / angleški / nemški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1998
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Meta Gostinčar Cerar (prev.), Jana Kranjec Menaše (prev.)
Posamezni prispevki:
 • Mitja Žagar: Uvodnik
 • Vera Kržišnik Bukić: Slovenci na Hrvaškem in slovensko narodno vprašanje
 • Irena Šumi: "...ker živimo na tromeji", Poznavanje, vrednotenje in raba slovenskih kodov pri starših otrok - slušateljev zasebnega pouka slovenščine v Kanalski dolini
 • Marko Kosin: Slovenska manjšina v slovensko-italijanskih odnosih, (kronološki pregled za obdobje od osamosvojitve 1991 do konca 1995)
 • Renata Mejak: Pogledi prebivalcev Monoštra na sosednjo Slovenijo
 • Vladimir Wakounig: Manjšinsko šolstvo na Koroškem, Trendi - vprašanja - perspektive
 • Simona Zavratnik Zimic: "Manjšina-večina-matica": podobe istovetnosti in tujosti, (med Slovenci na avstrijskem Koroškem)
 • Matjaž Klemenčič: Župnik Jurij Trunk in prva svetovna vojna
 • Mitja Žagar: Kulturna dejavnost italijanske in madžarske avtohtone narodne skupnosti, romske skupnosti, drugih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji, Opredelitve, načela, cilji in strategije slovenske manjšinske kulturne politike
 • Karmen Medica: Sociološki prikaz jezikovne podobe Istre
 • Vera Klopčič: Svet Evrope in narodne manjšine
 • Karl Cordell: Constitutional protection, education and the preservation of identity, The German minority in Poland today
 • Albert F. Reiterer: Ethnicity as life-world, A phenomenological approach to a theory of ethnic identity
 • Dietmar Larcher: Enjoying the tower of Babilon, The role of minorities in a globalized world
 • Jernej Zupančič: Identiteta je merljiva, Prispevek k metodologiji proučevanja etnične identitete
 • Felicita Medved: Razprava o multikulturalizmu in individualnih človekovih pravicah
 • Astrid Kaiser: Bildung für die Menschenrechte
 • Irena Šumi: Towards a new story of the European self, An interview with dr. Iver Neumann
 • Sonja Kurinčič Mikuž / Marinka Lazić: Bibliografija sodelavcev Inštituta za narodnostna vprašanja za leto 1997
 • Jernej Zupančič: O Geografskem atlasu Slovenije