Medijska politika v postsocializmu

[elektronski vir]

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Pedagoški inštitut, Ljubljana
Soavtor(ji): Igor Ž. Žagar, Primož Krašovec
Zbirka: Znanstveno poročilo / Pedagoški inštitut ; 09, 07
Identifier: COBISS.SI-ID 247664384


 • Podroben opis

  Namen znanstvene monografije je odpreti nove perspektive znotraj aktualnih razprav o cenzuri in svobodi tiska v Sloveniji in obenem te razprave umestiti v širši (tako prostorski, geografski kot časovni, zgodovinski) kontekst. Nove perspektive, ki jih znanstvena monografija prinaša, presegajo delitev pozicij, ki se je v javnem prostoru vzpostavila ob polemikah o cenzuri in ki je bila natančen posnetek delitve znotraj političnega polja – delitve na konservativno, ki želi obračunati s preostanki »totalitarizma« v novinarstvu in liberalno pozicijo, ki želi novinarstvo pripeljati v sklad z »evropskimi standardi«.

  V znanstveni monografiji tako izpostavljamo nekatere vidike, ki jih tako strukturirana razprava nujno izpušča: vpliv nedavnih ekonomskih sprememb na novinarske prakse (prekarizacija, fleksibilizacija); možnost politike novinarstva, ki uhaja napačni dilemi med poslušnostjo oblasti in objektivnostjo; možnosti novinarstva, ki ni omejeno le na popisovanje dejanj države in biznisa (z nekaj malega »kulture«). V ta namen je potrebno omenjene razprave in polemike nujno razširiti, zato so v zborniku tudi teksti o emancipatorni vlogi partizanskih in ženskih oziroma feminističnih časopisov, kar sta pomembna zgleda nekonvencionalne in nekonformistične osvobodilne politike novinarstva; in teksti o trenutnem stanju v medijskih poljih v drugih postsocialističnih državah, kar kaže na analognost določenih družbenih, političnih in ekonomskih procesov in spodbija interpretacije medijske situacije v Sloveniji kot nečesa, kar izvira iz lokalnih dejavnikov in posebnosti.

  Gre za procese, ki so značilni za celotno postsocialistično pol-periferijo svetovnega kapitalističnega sistema, kjer se v polju medijev povezujeta tako ekonomsko kot ideološko nasilje, saj manjšanje socialne varnosti in »fleksbilizacija« omogočata veliko bolj odkrit in neposreden ideološki pritisk – obenem pa na istem področju obstaja pogosto zamolčana in pozabljena tradicija osvobodilnih novinarskih praks, ki so se podobnim procesom uspešno upirale že v preteklosti. Cilj znanstvene monografije je tako, z uporabo novih perspektiv in analitičnih pristopov, ustvariti pogoje za javno razpravo, ki lahko potencialno omogoči reinvencijo takšnih novinarskih praks tudi v sedanjosti, v novih zgodovinskih razmerah.

  Izdaja je primarno dostopna v Digitalni knjižnici Pedagoškega inštituta.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/912
  • dcterms:title
   • Medijska politika v postsocializmu
   • [elektronski vir]
  • dcterms:creator
   • Primož Krašovec
   • Neva Nahtigal
   • Boris Vezjak
   • Peter Sekloča
   • Jelena Petrovič
   • Miklavž Komelj
   • Danijela Majstrović
   • Andreja Kopač
  • dcterms:subject
   • novinarstvo
   • postsocializem
   • kapitalizem
   • journalism
   • postsocialism
   • capitalism
  • dcterms:publisher
   • Pedagoški inštitut, Ljubljana
  • dcterms:isPartOf
   • Znanstveno poročilo / Pedagoški inštitut ; 09, 07
  • dcterms:contributor
   • Igor Ž. Žagar
   • Primož Krašovec
  • dcterms:date
   • 2009
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:identifier
   • COBISS.SI-ID 247664384
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:coverage
   • Evropa, postsocializem