Dogajanje na vasi v okraju Radgona 1945-1947

Avtor(ji): Bratuša, Barbara
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2010
Založnik(i): Univerza v Mariboru; Filozofska fakulteta, Maribor
Soavtor(ji): Jerca Vodušek Starič (mentor), Darko Friš (mentor)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/910
  • dcterms:title
   • Dogajanje na vasi v okraju Radgona 1945-1947
  • dcterms:alternative
   • Village Life In the Radgona District Between 1945- 1947
  • dcterms:creator
   • Barbara Bratuša
  • dcterms:subject
   • zgodovina
   • 1945/1947
   • agrarna reforma
   • kolonizacija
   • obvezna oddaja
   • nemška manjšina
   • izgon nemške manjšine
   • Radgona
   • Okrajni ljudski odbor Radgona
   • agrarian reform
   • colonization
   • compulsory delivery of crops
   • eviction of the German minority
   • District People Committee
  • dcterms:abstract
   • The aim of the thesis entitled Village Life In the Radgona District Between 1945- 1947 was to present the eviction of German population, the conduct of the agrarian reform, colonization and the compulsory delivery of crops in the Radgona district. To achieve the aims different work methods were implemented. Firstly, various sources and materials were collected (archive material, printed and oral sources). Secondly, analysis and synthesis were conducted as well as gathering information in the very district we studied. Thus, graphic and illustrative methods were used. The content is divided according to years’ sequence where the themes are presented through the set aims. The content part is followed by the final chapter in which village life in the district between 1945 – 1947 is evaluated and its consequences for the forthcoming time are described. The consequences, however, were so intense that they are present even today. Therefore, the people who experienced that time have not forgotten them yet.
   • V diplomski nalogi z naslovom Dogajanje na vasi v okraju Radgona 1945–1947 je bil cilj predstaviti izgon nemškega prebivalstva, izvajanje agrarne reforme in kolonizacije ter obvezne oddaje v okraju Radgona. Za dosego zastavljenih ciljev je bilo potrebno uporabiti različne metode dela. Najprej je bilo nujno zbrati različne vire (arhivske, tiskane in ustne vire) ter literaturo. Sledilo je analiziranje in na koncu še sinteza. Opravljeno je bilo tudi terensko delo s ciljem boljšega razumevanja prostora. Prav tako je bila uporabljena grafično–ilustrativna metoda dela. Sama vsebina je urejena po letih, znotraj katerih so predstavljene teme v skladu z zastavljenimi cilji. Na koncu pa se vsebinski del zaključi s poglavjem, v katerem je dogajanje v okraju med leti 1945–1947 ovrednoteno in so pokazane tudi njegove posledice za kasnejši čas. Te posledice pa so bile tako intenzivne, da jih je moč čutiti še danes in tudi ljudje, ki so to obdobje preživeli, jih niso pozabili.
  • dcterms:publisher
   • Univerza v Mariboru; Filozofska fakulteta, Maribor
  • dcterms:contributor
   • Jerca Vodušek Starič (mentor)
   • Darko Friš (mentor)
  • dcterms:date
   • 2010
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:coverage
   • Radgona, 1945-1947