Urednikova beseda

Avtor(ji): Košan, Marko
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1995
Ključne besede: uvod, foreword
Založnik(i): Zgodovinsko društvo za Koroško, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec
Soavtor(ji): Marko Košan (gl. in odg. ur.), Wolfgang Zitta (prev.), Karla Zajc Berzelak (lekt.)


 • Podroben opis

  V poletnih mesecih 1995 smo se lotili zbiranja prispevkov in urejanja prve številke Koroškega zbornika. Uredniško delo je bilo končano ob izteku istega leta, sredstva za natis pa smo z velikimi napori uspeli zagotoviti šele v začetku letošnjega leta. Kljub temu smo se odločili , da bo prva številka Koroškega zbornika izšla z letnico 1995, ob koncu leta 1996 pa nameravamo izdati še drugo. Med članki in razpravami v prvi številki objavljamo daljše besedilo koroškega rojaka Johanna Skuka, ki je s temo Zgodovina župnije Slovenj Gradec in mentorsko pomočjo profesorja dr. Karla Amona doktoriral na teologiji graške univerze že leta 1964. Gre za prevod prvega dela obsežne disertacije, ki je dragocena predvsem zaradi izčrpnega navajanja virov in literature.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9089
  • dcterms:title
   • Urednikova beseda
  • dcterms:alternative
   • Urednikova beseda
  • dcterms:creator
   • Marko Košan
  • dcterms:subject
   • uvod
   • foreword
  • dcterms:description
   • V poletnih mesecih 1995 smo se lotili zbiranja prispevkov in urejanja prve številke Koroškega zbornika. Uredniško delo je bilo končano ob izteku istega leta, sredstva za natis pa smo z velikimi napori uspeli zagotoviti šele v začetku letošnjega leta. Kljub temu smo se odločili , da bo prva številka Koroškega zbornika izšla z letnico 1995, ob koncu leta 1996 pa nameravamo izdati še drugo. Med članki in razpravami v prvi številki objavljamo daljše besedilo koroškega rojaka Johanna Skuka, ki je s temo Zgodovina župnije Slovenj Gradec in mentorsko pomočjo profesorja dr. Karla Amona doktoriral na teologiji graške univerze že leta 1964. Gre za prevod prvega dela obsežne disertacije, ki je dragocena predvsem zaradi izčrpnega navajanja virov in literature.

  • dcterms:publisher
   • Zgodovinsko društvo za Koroško, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec
  • dcterms:contributor
   • Marko Košan (gl. in odg. ur.)
   • Wolfgang Zitta (prev.)
   • Karla Zajc Berzelak (lekt.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:9062
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf