Digitalna knjižnica

Compendia

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Založnik(i): Pedagoški inštitut, Ljubljana, http://hdl.handle.net/11686/9067
Identifier: ISSN 1855-9654 / COBISS.SI-ID 252537088


 • Podroben opis

  Namen zbirke Compendia (ISSN 1855-9654) je objavljanje (predvsem univerzitetnih)učbenikov, ki so potrebni za kvalitetno izvajanje pedagoškega procesa pri posameznih družboslovnih ali humanističnih predmetih na štirih slovenskih univerzah, zasebnihvisokih šolah ali na javnih tečajih.


  Založba: Pedagoški inštitut
  Naslov: Gerbičeva ulica 62, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Kontakti: e-pošta,
  e-pošta,
  Telefon: +386(0)1 420 12 40/42,
  Mobilni telefon: +386 (0) 31 638 052,
  +386 (0) 31 638 053, Faks: +386(0)1 426 43 03
  Urednica: doc. dr.Janja Žmavc


  Sistory
  Ženski pa so vzrasle svetlejše dolžnosti nego kuhati in prati
  Podoba in pojavnost žensk na Slovenskem
  Slovenke, od sredine 19. stoletja do 2. svetovne vojne
  Univerzitetni učbenik
  Avtor(ji): Sabina Žnidaršič Žagar
  Leto: 2010
  Zbirka: Compendia 1