Dissertationes

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Ključne besede: Humanistične vede
Založnik(i): Pedagoški inštitut, Ljubljana, http://hdl.handle.net/11686/9067
Identifier: ISSN 1855-9638 / COBISS.SI-ID 252536576


 • Podroben opis

  Zbirka Dissertationes (ISSN 1855-9638) je namenjena izdajanju novih izvirnih znanstvenihrazprav in ponovni objavi že izdanih, toda (na tržišču morda nedostopnih ali ne dovoljdostopnih) pregledanih, dopolnjenih in/ali predelanih znanstvenih del s področjahumanistike in družboslovja.


  Založba: Pedagoški inštitut
  Naslov: Gerbičeva ulica 62, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Kontakti: e-pošta ,
  e-pošta,
  Telefon: +386(0)1 420 12 40/42,
  Mobilni telefon: +386 (0) 31 638 052,
  +386 (0) 31 638 053,
  Faks: +386(0)1 426 43 03


  Urednik: red. prof. dr. Igor Ž. Žagar
  Sistory
  Homo spectator
  Uvod v muzejsko pedagogiko
  [elektronski vir]
  Avtor(ji): Lidija Tavčar
  Leto: 2009
  Zbirka:Dissertationes 3

  Sistory
  Medijska politika v postsocializmu
  Avtor(ji): Primož Krašovec, Neva Nahtigal, Boris Vezjak, Peter Sekloča, Jelena Petrovič, Miklavž Komelj, Danijela Majstrović, Andreja Kopač
  Leto: 2009
  Zbirka:Dissertationes 5

  Sistory
  Sledi šolskega razvoja na Slovenskem
  Avtor(ji): Aleš Gabrič
  Leto: 2009
  Zbirka:Dissertationes 7

  Sistory
  Evropa med socializmom in neoliberalizmom
  Evropa v slovenskih medijih
  Avtor(ji): Primož Krašovec, Igor Ž. Žagar
  Leto: 2011
  Zbirka:Dissertationes 12

  Sistory
  V primežu medplemiških prerivanj
  Avtor(ji): Tone Ravnikar
  Leto: 2010
  Zbirka:Dissertationes 13

  Sistory
  Kako so Evropejci odkrili neznane dežele in se spoznali z novimi ljudstvi
  Evropa v slovenskih osnovnošolskih učbenikih
  Avtor(ji): Janja Žmavc, Igor Ž. Žagar
  Leto: 2011
  Zbirka:Dissertationes 14

  Sistory
  Uporniki, "hudi farji" in Hudičevi soldatje
  Avtor(ji): Jonatan Vinkler
  Leto: 2011
  Zbirka:Dissertationes 17