Koroški zbornik 4

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2005
Založnik(i): Zgodovinsko društvo za Koroško, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec
Soavtor(ji): Alojz Krivograd (gl. in odg. ur.), Miroslav Osojnik (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Alojz Krivograd: Ob 15-letnici zgodovinskega društva za Koroško
 • Irena Lazar: Odlomki srednjeveškega stekla iz Slovenj Gradca
 • Saša Djura Jelenko: Poznosrednjeveške in zgodnjenovoveške lončene čaše iz Slovenj Gradca
 • Darko Knez: Slovenjgraške devocionalije
 • Alojz Krivograd: Rudniški rovi železove rude v okolici Ribnice na Pohorju in Vitanja v letih 1807-1810
 • Simona Javornik: Likovna dediščina cerkva Mežiške doline
 • Marjan Kos: Preselitev sedeža sreza Dravograd s Prevalj v Dravograd
 • Liljana Suhodolčan: Muzej kot živ organizem vpet med poslanstvo in zahteve sodobne informacijske družbe
 • Miroslav Osojnik: Prežihova bajta - spominski muzej Prežihovega Voranca ali bratov Kuhar?
 • Mira Časar: Kratka zgodovina kraja in šole Šentjanž pri Dravogradu
 • Franček Lasbaher: Meščanska šola v Mežici
 • Risto Stojanović: Kratek oris ustanovitve in delovanja Koroške grupe odredov ter njen pomen za narodnoosvobodilni boj na Koroškem v času od maja do oktobra leta 1944, Ob 60-letnici ustanovitve Koroške grupe odredov
 • Brigita Rajšter: O stari kuhinji v župnišču in o prehrambeni kulturi prebivalcev Libelič in okolice
 • Simona Javornik: Poročilo o likovni razstavni dejavnosti Koroškega muzeja Ravne na Koroškem med leti 2000 in 2003
 • Marijan Gerdej: Popis arhivskega gradiva župnije sv. Jakoba v Mežici
 • Marijan Gerdej: Dodatek k popisu arhivskega gradiva župnije Šentanel
 • Valerija Grabner: Arhivsko gradivo iz zapuščine dr. Alojza Bratkoviča
 • Franc Gornik: Moja vojna pot.
 • Brigita Rajšter / Nina Šisernik: Splavarska družina Cepec
 • Ludvik Cepec: Dnevnik ujetnika 1941-1942