Koroški zbornik 2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1997
Založnik(i): Zgodovinsko društvo za Koroško; Ravne na Koroške in Slovenj Gradec
Soavtor(ji): Marko Košan (gl. in odg. ur.), Wolfgang Zitta (prev.), Miroslav Osojnik (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Marjan Linasi: Bogdan Žolnir (1908-1997)
 • Johann Skuk: Zgodovina župnije Slovenj Gradec, Cerkvena uprava v Mislinjski dolini - zgodovina pražupnije, župnij in podružničnih cerkva
 • Mateja Bukovnik: Cerkvena uprava v Dravski dolini pred letom 1600 in samostana, ki sta delovala na tem območju
 • Jakob Klemenčič: Svetnica iz Tomaške vasi
 • Brigita Rapuc: O (pozabljeni) lokaciji delavnice slikarjev Straussov
 • Marjan Račnik: Ljudske šege in navade ob praznikih, pri delu in ob godovnih dnevih nekaterih svetnikov na Remšniku, Iz študijskega krožka "Remšnik, naš kraj "
 • Gregor Klančnik: Moj življenjepis
 • Saša Djura Jelenko: Novosti iz Colatia
 • Damijan Snoj: Srednjeveško mestno obzidje v Slovenj Gradcu 2, Poročilo o arheoloških izkopavanjih 2
 • Saša Djura Jelenko: Zbirka rimskih novcev in arheološka korespondenca iz arhivskega gradiva Sokličeve zbirke
 • Valerija Grabner / Brigita Rapuc: Arhivsko gradivo iz zbirke Jakoba Sokliča
 • Alojz Krivograd: Strop pri Pecniku v Koprivni in hiši z odprtima vežama v Mežiški dolini
 • Karla Oder: Poročilo Koroškega muzeja Ravne v letu 1997
 • Marjan Linasi: Kratko poročilo o delu Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec v letu 1997
 • Valerija Grabner: Ne! Razstava o drogah
 • Brigita Rapuc: Dr. Ljuba Prenner, Ob 90. obletnici rojstva in 20. obletnici njene smrti
 • Liljana Suhodolčan: Kašče v Mežiški dolini
 • Marko Košan: Maks Dolinšek (1910-1987). Zaustavljene podobe časa
 • Franček Lasbaher: Šola Brezno in krajevna zgodovina
 • Alojz Krivograd: Štirje jubilejni zborniki
 • Marko Košan: Nekaj misli o promociji kulturnih spomenikov v Slovenj Gradcu