Koroški zbornik 1

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1995
Založnik(i): Zgodovinsko društvo za Koroško, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec
Soavtor(ji): Marko Košan (gl. in odg. ur.), Wolfgang Zitta (prev.), Karla Zajc Berzelak (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Alojz Krivograd: Zborniku na pot
 • Marko Košan: Urednikova beseda
 • Johann Skuk: Zgodovina župnije Slovenj Gradec, Pregled zgodovine kraja od časa pred ustanovitvijo župnije do izgube moči oglejskih patriarhov v 15. stoletju
 • Marko Košan: Ciklus fresk v podružnični cerkvi sv. Janeza v Šentjanžu nad Dravčami
 • Matej Klemenčič: Tri poznogotske cerkve v Mislinjski dolini in konjiško-dobrloveška stavbarska delavnica
 • Brigita Rapuc: "Rajši 'mam, da stopi n'ter svinja ko krava", Prehrambena kultura prebivalcev Ojstrice, Kozjega Vrha, GoriškegaVrha in Svetega Duha
 • Marjan Kos: Volitve v narodno skupščino 8. novembra 1931 v srezu Dravograd. Politična nasprotja v jugoslovanski državi 1918 - 1931
 • Saša Djura - Jelenko: Prvo poročilo o arheoloških izkopavanjih Ville Rustice v Zg. Dovžah v letih 1992 - 1993
 • Damijan Snoj: Srednjeveško mestno obzidje v Slovenj Gradcu, Poročilo o arheoloških izkopavanjih
 • Marjana Vončina: Davorin Trstenjak (1817-1890), Prispevek k bibliografiji
 • Davorin Trstenjak: Kakšna je sorodnost Slavenov z Indianci
 • Brigita Rapuc: Libeliče: Bertej Logar. Vsaka vas ima svoj glas 7.
 • Alojz Krivograd: Štefan Lednik: Mežica 1994. O podobi in preteklosti kraja ob njegovi 840-letnici
 • Karla Oder: Ob šestdesetletnici prof. Alojza Krivograda (1934 - 1994)
 • Tone Turičnik: Prof. Jože Potočnik - 60-letnik (1935 - 1995)
 • Karla Oder: Graščina Šrotnek nad Kotljam
 • Milena Zlatar: Vuzeniški stari grad
 • Ivan Stopar: Graščina Legen