Zgodovina v šoli, 2006, št. 3-4

Prispevki o osamosvojitvi Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2006
Založnik(i): Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
Soavtor(ji): Vilma Brodnik (odg. ur.), Tine Logar (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • France Bučar: Pot do slovenske države
 • Alojz Peterle: Enotni v zmagi
 • Milan Kučan: Petnajstletnica slovenske osamosvojitve
 • Blaž Vurnik: Preobrazbe neke družbeno-politične organizacije, Zveza socialistične mladine Slovenije od valilnice kadrov do politične stranke
 • Rosvita Pesek: Demos
 • Božo Repe: Vojna za Slovenijo
 • Danijela Trškan: Učenje zgodovine z odkrivanjem in terenske metode dela
 • Danijela Trškan: Mestni trgi : projekt švedske, italijanske in slovenske srednje šole
 • Danijela Trškan: Robert Phillips: Reflective teaching of history 11-18. London - New York: Continuum, 2002, 180 strani
 • Danijela Trškan: Terry Haydn, Christine Counsell: History, ICT and learning in the secondary school. London - New York, RoutledgeFalmer, 2003, 269 strani
 • Danijela Trškan: Chris Husbands, Alison Kitson, Anna Pendry: Understanding history teaching. Maidenhead-Philadelphia, Open University Press, 2003, 173 strani
 • Danijela Trškan: Sylvia Avrand-Margot, Anne Magret-Chelot: Les 500 sites Internet. Édition 2004. Histoire-Geographie, Éducation civique. Paris, Éditions Belin, 2003, 251 strani
 • Danijela Trškan: Linda S. Levstik, Keith C. Barton: Doing history. Investing with children in elementary and middle schools. Mahwag, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2001, 217 strani
 • Danijela Trškan: Education and the historic environment, London - New York, Routledge, 2004, 227 strani
 • Dunja Dobaja: Marta Verginella: Ženska obrobja. Vpis žensk v zgodovino Slovencev. Ljubljana, Delta 2006, 203 strani
 • Dunja Dobaja: Mateja Režek: Med resničnostjo in iluzijo. Slovenska in jugoslovanska politika v desetletju po sporu z Informbirojem (1948-1958). Ljubljana, Modrijan 2005, 224 strani, ilustracije