Zgodovina v šoli, 2004, št. 3-4

Vstopanje Slovenije v Evropsko unijo

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2004
Založnik(i): Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
Soavtor(ji): Vilma Brodnik (odg. ur.), Tine Logar (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Alojz Peterle: Evropska zgodovina ali kako živeti z razlikami
 • Alison Cardwell: Bralcem Zgodovine v šoli
 • Jože Pirjevec: Jugoslovanske vojne 1991-1999
 • Božo Repe: Slovenska osamosvojitev
 • Ana Galjot / Vilma Brodnik: Iz zgodovine vključevanja Slovenije v Evropsko unijo
 • Jean-Pierre Vonarb: Mnenja o položaju Slovenije po vstopu v Evropsko unijo
 • Jean-Pierre Vonarb / Ana Pogačnik: Na poti k evropski ustavi
 • Danijela Trškan: Osebna mapa učenčevih dosežkov
 • Dragan Potočnik: Ekskurzije in pouk zgodovine
 • Gisela Teistler: Učbenik zgodovine v Nemčiji, Oblika in funkcija na začetku 21. stoletja
 • Verica Peterle: Srečanje z dediščino, Projekt Osnovne šole dr. Aleša Beblerja - Primož Hrvatini
 • Anita Mirjanič: Pro et contra v osnovni šoli
 • Marija Pevec: Likovno izražanje dijakov pri pouku zgodovine v aranžerskem programu
 • Tatjana Sabo: Judje v Lendavi - gradivo za pripravo na strokovno ekskurzijo
 • Marjana Tratnjek Pavc: K Hadiku v Lendavske gorice. Gradivo za pripravo na strokovno ekskurzijo
 • Pavla Karba: Poročilo glavne ocenjevalke za zgodovino
 • Vladimir Ovnič: Zgodovina na maturi 2004
 • Goranka Kreačič: Mednarodno sodelovanje na področju šolstva. Izobraževalni programi Sveta Evrope. Pogovor z Viljano Lukas in Tatjano Jurkovič
 • Goranka Kreačič: Pogovor z Majdo Širok, direktorico Centra za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja-CMEPIUS
 • Vilma Brodnik: Pomladni dan v Evropi 2004. Širitev, Srečanje v Državnem zboru RS 2. aprila 2004
 • Goranka Kreačič: Konferenca "Pomen mobilnost v Evropski uniji", Ljubljana, 6. april 2005
 • Goranka Kreačič: Poučevanje zgodovine v Walesu danes, Llandudno, Severni Wales, 23.-28. marec 2004
 • Darko Štrajn: Posvet o učbenikih zgodovine v Kairu od 12. do 15. decembra 2004
 • Dunja Dobaja: Ženske skozi zgodovino. 32. zborovanje slovenskih zgodovinarjev, Celje, 30. september 2. oktober 2004
 • Andreja Valič Zupan: Drugo zborovanje učiteljev zgodovine v Novi Gorici. 12.-13. marec 2004
 • Boris Bovha: III. državno tekmovanje mladih zgodovinarjev srednjih šol
 • Monika Kokalj Kočevar: Program raziskovalnih nalog mladih zgodovinarjev
 • Vojko Kunaver: V šolskem letu 2003/2004 je potekalo sedmo tekmovanje iz znanja zgodovine v osnovnih šolah
 • Elissa Tawitian: Martina Boden: Evropa - naša preteklost in sedanjost, Mladinska knjiga. Ljubljana 2004. 572 strani, zemljevidi, fotografije, tabele
 • Elissa Tawitian: Spoznajmo Evropsko unijo, (Kartografsko gradivo) : tematski atlas. Prešernova družba.2004. 55 strani, zemljevidi, tabele, dodani družabni igri
 • Goranka Kreačič: Tomaž Mastnak: Evropa: med revolucijo in evtanazijo, Ljubljana: Studia humanitatis: Apes, št. 8, 108 str., 1998
 • Damijan Guštin: Carlo Spartaco Capogreco: I campi del duce: l' internamento civilo nell' Italia fascista (1940-1943), Torino: Einaudi, 2004, 314 strani
 • Goranka Kreačič: Milan Balažic: Slovenska demokratična revolucija 1986-1988: civilna družba, nacionalni program in ljubljanski proces, Ljubljana: Liberalna akademija, 2004, 415 strani
 • Tine Golež: Metod. M. Milač: Kdo solze naše posuši, Mohorjeva družba, Celje 2003. 288 strani, fotografije
 • Elissa Tawitian: Dve domovini - Two Homelands. Razprave o izseljenstvu, 19. številka. Ur. Janja Žitnik. Založba ZRC. Ljubljana 2004. 258 strani, besedilo, grafi
 • Danijela Trškan: Histoire Terminale, Collection J. Marseille, Nathan, 1998, 357 strani
 • Danijela Trškan: Triaud Caroline: Composition, étude et commentaire de documents. Histoire et géographie. Baccalaureat L-ES-S, Paris, Vauibert, 1998, 128 strani
 • Danijela Trškan: Lacey Greg, Shephard Colin: GCSE questions and answers, Modern World history. London, Letts Educational, 1998, 77 strani
 • Danijela Trškan: Issues in history teaching. London - New York, Routledge, 2000, 241 strani
 • Danijela Trškan: Haydn Terry, Arthur James, Hunt Martin: Learning to teach history in the secondary school. A companion to school experience. London - New York, Routledge, 1997, 301 strani
 • Danijela Trškan: International journal of historical learning, teaching and research. Letnik 1, št. 1, 2000, 123 strani