Pravna zgodovina Slovencev

Od naselitve do zloma stare Jugoslavije

Avtor(ji): Vilfan, Sergij
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1996
Založnik(i): Slovenska matica, Ljubljana
Identifier: COBISS.SI-ID 63725824


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/904
  • dcterms:title
   • Pravna zgodovina Slovencev
   • Od naselitve do zloma stare Jugoslavije
  • dcterms:creator
   • Sergij Vilfan
  • dcterms:subject
   • pravna zgodovina
   • Slovenija
   • pravo
   • zgodovinski pregledi
   • pravni sistemi
   • legal history
   • Slovenia
   • law
   • historical overview
   • legal sistems
  • dcterms:publisher
   • Slovenska matica, Ljubljana
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:identifier
   • COBISS.SI-ID 63725824
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:coverage
   • Slovenija, zgodovinski pregled do zloma stare Jugoslavije