Slovanska apostola sv. Ciril in Metod v interpretaciji Osvobodilne fronte med drugo svetovno vojno

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (urednik)


 • Podroben opis
  Prispevek obravnava odnos Osvobodilne fronte slovenskega naroda do vere in Cerkve skozi prizmo in analizo konkretno izbranega primera oziroma vprašanja. Zadeva interpretacijo verskega, kulturnega in političnega pomena poslanstva in delovanja slovanskih apostolov sv. Cirila in Metoda, kakršna se je uveljavila v partizanskem taboru med drugo svetovno vojno. Do izraza je prišla predvsem leta 1944, ko je partizansko vodstvo sklenilo čim bolj množično in slavnostno obeležiti praznik omenjenih slovanskih apostolov. Interpretativni okvir pomena solunskih bratov je imel očitno aktualno poanto, pogojeno z večplastnimi procesi na Slovenskem med drugo svetovno vojno (okupacija, odpor, revolucija, protirevolucija, kolaboracija). Bil je med drugim v funkciji utemeljevanja odporniškega gibanja kot demokratičnega in v funkciji politično propagandnega nastopa proti protirevoluciji ter kolaboraciji.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9029
  • dcterms:title
   • Slovanska apostola sv. Ciril in Metod v interpretaciji Osvobodilne fronte med drugo svetovno vojno
  • dcterms:alternative
   • The Slavic apostles St. Cyril and Method in the interpretation of the liberation front during World War II
  • dcterms:creator
   • Vida Deželak Barič
  • dcterms:subject
   • druga svetovna vojna
   • Osvobodilna fronta slovenskega naroda
   • apostola Ciril in Metod
   • krščanstvo
   • propaganda
   • World War II
   • Osvobodilna fronta slovenskega naroda (Liberation front of the Slovene nation)
   • Apostles Cyril and Method
   • Christianity
   • propaganda
  • dcterms:abstract
   • The contribution deals with the relation of the Osvobodilna fronta (Liberation front) to religion and the Church through the prism and analysis of concretely chosen case and question respectively. It concerns the interpretation of religious, cultural and political implication of the mission and activity of the Slavic apostles St. Cyril and Method as it was asserted in the partisan camp during World War II. It became more expressed in the year 1944 when the partisan leadership decided to mark as massively and solemnly as possible the feast day of the mentioned Slavic apostles. The interpretative frame of the implication of the Salonica brothers obviously carried a topical argument, conditioned by multi-strata processes on Slovene grounds during World War II (occupation, resistance, revolution, counter-revolution, collaboration). It was amongst other in the function of substantiating the resistance movement as a democratic one, and in the function of political propagandist action against counter revolution and collaboration.
   • Prispevek obravnava odnos Osvobodilne fronte slovenskega naroda do vere in Cerkve skozi prizmo in analizo konkretno izbranega primera oziroma vprašanja. Zadeva interpretacijo verskega, kulturnega in političnega pomena poslanstva in delovanja slovanskih apostolov sv. Cirila in Metoda, kakršna se je uveljavila v partizanskem taboru med drugo svetovno vojno. Do izraza je prišla predvsem leta 1944, ko je partizansko vodstvo sklenilo čim bolj množično in slavnostno obeležiti praznik omenjenih slovanskih apostolov. Interpretativni okvir pomena solunskih bratov je imel očitno aktualno poanto, pogojeno z večplastnimi procesi na Slovenskem med drugo svetovno vojno (okupacija, odpor, revolucija, protirevolucija, kolaboracija). Bil je med drugim v funkciji utemeljevanja odporniškega gibanja kot demokratičnega in v funkciji politično propagandnega nastopa proti protirevoluciji ter kolaboraciji.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (urednik)
  • dcterms:date
   • 2009
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • http://sistory.si/publikacije/prenos/?urn=SISTORY:ID:8979#page=490
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf