Gradnja pravoslavne cerkve sv. Cirila in Metoda v Ljubljani

Avtor(ji): Voje, Ignacij
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (urednik)


 • Podroben opis
  Po letu 1918 po nastanku države SHS oz. Jugoslavije so se zaradi naraščanja števila pravoslavnih vernikov v Ljubljani kazale potrebe po stalnem bogoslužnem prostoru. Leta 1929 je ljubljanski občinski svet podaril parcelo za Trubarjevim spomenikom ob vhodu v park Tivoli. Iz ohranjenega arhivskega gradiva lahko sledimo vsem fazam gradnje srbske pravoslavne cerkve v Ljubljani od leta 1931 do leta 1937, ko je bila predana v uporabo. Akcija za gradnjo župnišča se je začela tik pred drugo svetovno vojno. Kulturno-pastoralni pravoslavni center pa se je začel graditi šele leta 2008. Navedeni so tudi podatki o opremljanju cerkve.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9028
  • dcterms:title
   • Gradnja pravoslavne cerkve sv. Cirila in Metoda v Ljubljani
  • dcterms:alternative
   • The construction of the orthodox church of St. Ciril and Metod in Ljubljana
  • dcterms:creator
   • Ignacij Voje
  • dcterms:subject
   • pravoslavna cerkev
   • eparhija-škofija
   • parohija-župnija
   • gradnja
   • Orthodox Church
   • eparchy-diocese
   • parish-parish
   • building
  • dcterms:abstract
   • After the year 1918 after the formation of the state of SHS or Yugoslavia, the need for a permanent worship space arose in Ljubljana due to the increasing number of orthodox believers. In 1929, the Ljubljana municipal council donated a building plot behind Trubar’s monument at the entrance into the Tivoli Park. From the preserved archival material we can follow all phases of the erecting of the Serbian Orthodox church in Ljubljana from the year 1931 to the year 1937 when it was given into use. The activity for the building of a rectory began on the eve of World War II. The erecting of the cultural-pastoral Orthodox centre began as late as in the year 2008. Also stated are data on furnishing of the church.
   • Po letu 1918 po nastanku države SHS oz. Jugoslavije so se zaradi naraščanja števila pravoslavnih vernikov v Ljubljani kazale potrebe po stalnem bogoslužnem prostoru. Leta 1929 je ljubljanski občinski svet podaril parcelo za Trubarjevim spomenikom ob vhodu v park Tivoli. Iz ohranjenega arhivskega gradiva lahko sledimo vsem fazam gradnje srbske pravoslavne cerkve v Ljubljani od leta 1931 do leta 1937, ko je bila predana v uporabo. Akcija za gradnjo župnišča se je začela tik pred drugo svetovno vojno. Kulturno-pastoralni pravoslavni center pa se je začel graditi šele leta 2008. Navedeni so tudi podatki o opremljanju cerkve.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (urednik)
  • dcterms:date
   • 2009
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • http://sistory.si/publikacije/prenos/?urn=SISTORY:ID:8979#page=482
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf