Nepopustljivi boj frančiškanskega patra Stanislava Škrabca za cerkveno petje v narodnem jeziku

Avtor(ji): Bedina, Katarina
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (urednik)


 • Podroben opis
  Slovensko zgodovinopisje se le poredko sprašuje o vplivu cerkveno-glasbenih reform na občo podobo sodobnega življenja, na miselnost in stopnjo narodne zavesti. Prispevek ponuja pogled v idejne, družbene in kulturne pretrese, ki jih je zanetila cecilijanska reforma na naših tleh v sedemdesetih letih 19. stoletja. Pater Stanislav Škrabec je bil med prvimi domačimi izobraženci, ki je pravilno presodil nevarnost cecilijanske reforme za obstoj slovenstva. Pogumno se ji je postavil po robu in močno pospešil obnovo cerkvenega petja v materinščini v času, ko na tujem še ni bilo nobenih znamenj njenega propada.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9027
  • dcterms:title
   • Nepopustljivi boj frančiškanskega patra Stanislava Škrabca za cerkveno petje v narodnem jeziku
  • dcterms:alternative
   • The uncompromising struggle of the franciscan father Stanislav Škrabec for church singing in national language
  • dcterms:creator
   • Katarina Bedina
  • dcterms:subject
   • muzikologija
   • humanistika
   • cerkvena glasba na Slovenskem v 19. stoletju
   • musicology
   • humanistics
   • church music on Slovene territory in the 19th century
  • dcterms:abstract
   • Slovene hsitoriography seldom questions on the influence of the Church-musical reforms on the general image of contemporary life, on mentality and degree of national awareness. The contribution offers insight into ideal, social and cultural commotions started by the Cecilian reform on our grounds in the seventies of the 19th century. Father Stanislav Škrabec was among the first Slovene intellectuals that estimated correctly the danger of the Cecilian reform for the existence of Slovene identity. He stood bravely against it and accelerated considerably the revival of church singing in mother tongue in the time when there were abroad no signs of its decay yet.
   • Slovensko zgodovinopisje se le poredko sprašuje o vplivu cerkveno-glasbenih reform na občo podobo sodobnega življenja, na miselnost in stopnjo narodne zavesti. Prispevek ponuja pogled v idejne, družbene in kulturne pretrese, ki jih je zanetila cecilijanska reforma na naših tleh v sedemdesetih letih 19. stoletja. Pater Stanislav Škrabec je bil med prvimi domačimi izobraženci, ki je pravilno presodil nevarnost cecilijanske reforme za obstoj slovenstva. Pogumno se ji je postavil po robu in močno pospešil obnovo cerkvenega petja v materinščini v času, ko na tujem še ni bilo nobenih znamenj njenega propada.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (urednik)
  • dcterms:date
   • 2009
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • http://sistory.si/publikacije/prenos/?urn=SISTORY:ID:8979#page=476
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf