Zakaj je bila za slovenske izseljence Amerika bolj privlačna kot Srbija in Rusija?

Avtor(ji): Drnovšek, Marjan
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (urednik)


 • Podroben opis
  Sredi šestdesetih let 19. stoletja so slovenski časopis in časniki sodelovali v razpravi o bolj slabih kot dobrih straneh izseljevanja prvih skupin Slovencev v Združene države Amerike. Primerjali so to izseljevanje z vabili po priselitvi v Srbijo in Rusijo. Že dlje časa so odhajali krošnjarji in gozdni delavci na Hrvaško in v Slavonijo, kasneje tudi v Romunijo. Kljub odporom nekaterih urednikov časopisov do izseljevanja v Združene države in obratnega svetovanja za odhod v Srbijo in Rusijo se je izseljenski tok usmeril v Ameriko. Vabila zdravnika Janeza Kovača, da bi Slovenci prihajali v Srbijo, niso imela dejanskega učinka. Veliko zaslug za boljšo podobo Združenih držav so imeli slovenski misijonarji s Francom Pircem na čelu.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9025
  • dcterms:title
   • Zakaj je bila za slovenske izseljence Amerika bolj privlačna kot Srbija in Rusija?
  • dcterms:alternative
   • Why was America to Slovene emigrants more attractive than Serbia and Russia?
  • dcterms:creator
   • Marjan Drnovšek
  • dcterms:subject
   • šestdeseta leta 19. stoletja
   • časopisi
   • izseljevanje
   • Združene države Amerike
   • sixties of the 19th century
   • newspapers
   • emigration
   • United States of America
  • dcterms:abstract
   • In mid sixties of the 19th century, Slovene newspapers took part in a discussion on rather bad than good aspects of emigration of the first groups of Slovenes to the United States of America. They were comparing that emigration with invitations for immigration to Serbia and Russia. For a longer period, peddlers and forestry workers have been leaving for Croatia and Slavonia, later for Rumania as well. Despite disinclinations of some newspapers editors towards emigration to the United States and the opposite advising to leave for Serbia and Russia, the emigration current directed towards America. Invitations by the physician Janez Kovač to Slovenes to come to Serbia had no actual effect. Much merit for a better image of the United States went to Slovene missionaries with Franc Pirc at the head.
   • Sredi šestdesetih let 19. stoletja so slovenski časopis in časniki sodelovali v razpravi o bolj slabih kot dobrih straneh izseljevanja prvih skupin Slovencev v Združene države Amerike. Primerjali so to izseljevanje z vabili po priselitvi v Srbijo in Rusijo. Že dlje časa so odhajali krošnjarji in gozdni delavci na Hrvaško in v Slavonijo, kasneje tudi v Romunijo. Kljub odporom nekaterih urednikov časopisov do izseljevanja v Združene države in obratnega svetovanja za odhod v Srbijo in Rusijo se je izseljenski tok usmeril v Ameriko. Vabila zdravnika Janeza Kovača, da bi Slovenci prihajali v Srbijo, niso imela dejanskega učinka. Veliko zaslug za boljšo podobo Združenih držav so imeli slovenski misijonarji s Francom Pircem na čelu.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (urednik)
  • dcterms:date
   • 2009
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • http://sistory.si/publikacije/prenos/?urn=SISTORY:ID:8979#page=436
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf