O knjigi Josipa Šumana in sodelavcev Die Slovenen (1881)

Avtor(ji): Vodopivec, Peter
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (urednik)


 • Podroben opis
  Zanimanje za zlasti nemško pisana zgodovinopisna besedila, nastala v 19. stoletju, je bilo že v času po drugi svetovni vojni skromno, v zadnjem času pa je še upadlo. Pri tem so bila med v 19. stoletju objavljenimi zgodovinopisnimi publikacijami, ki so obravnavala slovensko zgodovino, nesporno dela, ki so imela ne le dokumentaren, temveč tudi strokovno-informativen pomen in so še danes zanimivo ogledalo tedanjega zgodovinskega obzorja. Eno takšnih del je knjiga Josipa Šumana in sodelavcev Die Slovenen, ki je leta 1881 izšla v zbirki Narodi Avstro-Ogrske češko-dunajskega založnika Karla Prochaske. Članek predstavlja zbirko Narodi Avstro-Ogrske in Šumanovo knjigo ter kritične odzive nanjo.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9021
  • dcterms:title
   • O knjigi Josipa Šumana in sodelavcev Die Slovenen (1881)
  • dcterms:alternative
   • On the book by Josip Šuman and co-workers die Slovenen (1881)
  • dcterms:creator
   • Peter Vodopivec
  • dcterms:subject
   • zgodovina zgodovinopisja
   • slovenski jezik
   • zgodovina
   • književnost
   • narodi Avstro-Ogrske
   • History of historiography
   • Slovene language
   • history
   • literature
   • nations of Austria-Hungary
  • dcterms:abstract
   • Interest in particularly in German language written historical texts from the 19th century was already in the time after World War II unpretentious, and it has decreased in recent time. Among in the 19th century issued historical publications dealing with Slovene history were undoubtedly works that not only carried documentary but as well professional-informative significance and are still an interesting mirror of the then historical horizon. One such work is the book by Josip Šuman and co-workers Die Slovenen, which was published in 1881 in the series Nations of Austria-Hungary by the Czech-Viennese publisher Karl Prochaska. The article presents the series Nations of Austria-Hungary, Šuman’s book, and critical responses to it.
   • Zanimanje za zlasti nemško pisana zgodovinopisna besedila, nastala v 19. stoletju, je bilo že v času po drugi svetovni vojni skromno, v zadnjem času pa je še upadlo. Pri tem so bila med v 19. stoletju objavljenimi zgodovinopisnimi publikacijami, ki so obravnavala slovensko zgodovino, nesporno dela, ki so imela ne le dokumentaren, temveč tudi strokovno-informativen pomen in so še danes zanimivo ogledalo tedanjega zgodovinskega obzorja. Eno takšnih del je knjiga Josipa Šumana in sodelavcev Die Slovenen, ki je leta 1881 izšla v zbirki Narodi Avstro-Ogrske češko-dunajskega založnika Karla Prochaske. Članek predstavlja zbirko Narodi Avstro-Ogrske in Šumanovo knjigo ter kritične odzive nanjo.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (urednik)
  • dcterms:date
   • 2009
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • http://sistory.si/publikacije/prenos/?urn=SISTORY:ID:8979#page=389
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf