Uporaba zgodovinskih virov pri sorodnih vedah zgodovine

Avtor(ji): Zorn, Matija
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (urednik)


 • Podroben opis
  Predstavljeno je nekaj primerov uporabe zgodovinskih virov pri sorodnih vedah zgodovine, predvsem geografiji. Pri uporabnosti je poudarek na kartografskih virih, za ostale vire, pa so našteti primeri, ki kažejo, kakšne zgodovinske podatke iščemo pri geografski obravnavi okoljske zgodovine. Razlog za zgodovinsko perspektivo pri sorodnih vedah zgodovine je v ugotavljanju, ali so procesi in strukture, ki se na prvi pogled zdijo stare, rezultat nedavnega razvoja ali dolgotrajnejšega procesa.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9019
  • dcterms:title
   • Uporaba zgodovinskih virov pri sorodnih vedah zgodovine
  • dcterms:alternative
   • Application of historial sources in sciences related to history
  • dcterms:creator
   • Matija Zorn
  • dcterms:subject
   • sorodne vede zgodovine
   • geografija
   • okoljska zgodovina
   • zgodovinski viri
   • Jožefinski vojaški zemljevid
   • Franciscejski kataster
   • sciences related to history
   • geography
   • environmental history
   • historical sources
   • Military land survey of Emperor Joseph II
   • Franziscean land cadastre
  • dcterms:abstract
   • Presented are some examples of the use of historical sources in the sciences related to history, especially in geography. For usability, the emphases is on cartographic sources, and for other sources some examples are presented, that show what kind of historical data we seek when implementing the environmental history in geography. The reason for the historical perspective in the sciences related to history is in determining whether the processes and structures, which may appear old, are the result of recent developments or longer process.
   • Predstavljeno je nekaj primerov uporabe zgodovinskih virov pri sorodnih vedah zgodovine, predvsem geografiji. Pri uporabnosti je poudarek na kartografskih virih, za ostale vire, pa so našteti primeri, ki kažejo, kakšne zgodovinske podatke iščemo pri geografski obravnavi okoljske zgodovine. Razlog za zgodovinsko perspektivo pri sorodnih vedah zgodovine je v ugotavljanju, ali so procesi in strukture, ki se na prvi pogled zdijo stare, rezultat nedavnega razvoja ali dolgotrajnejšega procesa.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (urednik)
  • dcterms:date
   • 2009
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • http://sistory.si/publikacije/prenos/?urn=SISTORY:ID:8979#page=359
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf