Z združitvijo razdeljeno učiteljstvo: odpor učiteljskega društva "Edinstvo" zoper edinost učiteljske organizacije UJU 1926–1928

By uniting divided teachers: resistance of the teachers' society "Edinstvo" against the unity of the teachers’ organisation UJU 1926–1928

Avtor(ji): Šuštar, Branko
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (urednik)


 • Podroben opis
  Prispevek predstavlja društvene povezave osnovnošolskega učiteljstva na Slovenskem, ki je bilo od 1889 povezano v vseslovensko zvezo učiteljskih društev (Zaveza), a je zaradi njene liberalne usmerjenosti nastala še katoliško usmerjena Slomškova zveza (1900–1926). Po depolitizaciji zveze slovenskih učiteljskih društev (UJU, poverjeništvo Ljubljana) na zborovanju v Celju julija 1926 so se ji po več kot četrt stoletja spet pridružili katoliško usmerjeni učitelji. Nasprotniki depolitizacije med učiteljstvom so zato ustanovili časopis in društvo Edinstvo (1926–1928), ki je povezalo ekstremno unitaristične predstavnike liberalizma. Ti so do leta 1926 obvladali vodstvo slovenskega dela zveze učiteljskih društev (UJU, poverjeništvo Ljubljana) pa tudi gospodarske organizacije slovenskega učiteljstva (Učiteljska tiskarna). Enotnost nepolitične sindikalne učiteljske organizacije je bila dolgoletni projekt, ki je uspel v letih 1929 in 1930.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9018
  • dcterms:title
   • Z združitvijo razdeljeno učiteljstvo: odpor učiteljskega društva "Edinstvo" zoper edinost učiteljske organizacije UJU 1926–1928
   • By uniting divided teachers: resistance of the teachers' society "Edinstvo" against the unity of the teachers’ organisation UJU 1926–1928
  • dcterms:creator
   • Branko Šuštar
  • dcterms:subject
   • učiteljstvo
   • učiteljska društva
   • Udruženje jugoslovanskih učiteljev/UJU
   • Edinstvo
   • teachers
   • Teachers' societies
   • Udruženje jugoslovanskih učiteljev/UJU
   • Edinstvo
  • dcterms:abstract
   • The contribution presents the societies connections of the primary school teachers on Slovene territory that were from 1889 on united in an all-Slovene association of teachers societies (Zaveza – Federation of Teachers' Associations). However, due to its liberal orientation, another, Catholic oriented Slomškova zveza (Slomšek union) emerged (1900–1926). After the depolitisation of the association of Slovene teachers societies (UJU, Ljubljana committee), at the convention in Celje in July 1926, the Catholic oriented teachers joined the association after over a quartet of a century. The opposers of depolitisation among teachers hence established the newspaper and society Edinstvo (Unity) (1926–1928), which merged the extremely unitarian representatives of liberalism. By the year 1926 they managed the leadership of the Slovene part of the association of teachers societies (UJU, Ljubljana committee), and as well economic organisation of the Slovene teachers (Teachers printing house). Unity of a non-political trade Union teachers organisation was a long-term project, which was successful in the years 1929 and 1930.
   • Prispevek predstavlja društvene povezave osnovnošolskega učiteljstva na Slovenskem, ki je bilo od 1889 povezano v vseslovensko zvezo učiteljskih društev (Zaveza), a je zaradi njene liberalne usmerjenosti nastala še katoliško usmerjena Slomškova zveza (1900–1926). Po depolitizaciji zveze slovenskih učiteljskih društev (UJU, poverjeništvo Ljubljana) na zborovanju v Celju julija 1926 so se ji po več kot četrt stoletja spet pridružili katoliško usmerjeni učitelji. Nasprotniki depolitizacije med učiteljstvom so zato ustanovili časopis in društvo Edinstvo (1926–1928), ki je povezalo ekstremno unitaristične predstavnike liberalizma. Ti so do leta 1926 obvladali vodstvo slovenskega dela zveze učiteljskih društev (UJU, poverjeništvo Ljubljana) pa tudi gospodarske organizacije slovenskega učiteljstva (Učiteljska tiskarna). Enotnost nepolitične sindikalne učiteljske organizacije je bila dolgoletni projekt, ki je uspel v letih 1929 in 1930.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (urednik)
  • dcterms:date
   • 2009
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • http://sistory.si/publikacije/prenos/?urn=SISTORY:ID:8979#page=340
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf