Ludvik Germonik in Peter Pavel pl. Radics – ustanovitelja Grillparzerjevega društva na Dunaju

Avtor(ji): Žigon, Tanja
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (urednik)


 • Podroben opis
  Grillparzerjevo društvo (Grillparzer-Verein), ki je bilo leta 1874 ustanovljeno na Dunaju, sta literarna in kulturna zgodovina popolnoma prezrli. Posamezne omembe društva in kratke notice o njem so shranjene v zapuščini Petra Pavla pl. Radicsa v Narodnem muzeju Slovenije, nadaljnje raziskovanje in iskanje sledi za društvom pa je pokazalo, da sta bila njegova ustanovitelja pravzaprav kranjska rojaka. Prvi, Peter Pavel pl. Radics (1836–1912), se je rodil v Postojni in ga danes poznamo kot kranjskega historiografa, drugi, Radicsev znanec, Ludvik Germonik (1923–1909), na Reki rojeni publicist, pa je na časnikarskem področju delal v Celovcu, Ljubljani in na Dunaju. V članku je rekonstruirano delovanje Grillparzerjevega društva, opisane so njegove naloge, navedeni člani ter predstavljena njegov pomen in vloga v dunajski družbi 19. stoletja.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9014
  • dcterms:title
   • Ludvik Germonik in Peter Pavel pl. Radics – ustanovitelja Grillparzerjevega društva na Dunaju
  • dcterms:alternative
   • Ludwig Germonik and Peter Paul von Radics – founder of the Grillparzer society in Vienna
  • dcterms:creator
   • Tanja Žigon
  • dcterms:subject
   • Peter Pavel pl. Radics
   • Ludvik Germonik
   • literarno Grillparzerjevo društvo
   • časnik Der Patriot
   • habsburški mit
   • Pete Paul von Radics
   • Ludwig Germonik
   • Grillparzer literary society
   • newspaper Der Patriot
   • the Habsburg myth
  • dcterms:abstract
   • The Grillparzer society (Grillparzer-Verein) that was in the summer of 1874 founded in Vienna has been completely overlooked by literary and cultural history. The separate remarks and short notices on it are kept in the legacy of Peter Paul von Radics at the Narodni muzej Slovenije (National museum of Slovenia); further research and seeking of traces of the society have indicated that its founders were actually two Carniolian fellow countrymen. The first, Peter Paul von Radics (1836–1912) was born in Postojna and is today known as a Carniolian historiographer; the second, Radics's acquaintance Ludwig Germonik (1823–1909), in Rijeka born publicist was in the sphere of journalism active in Klagenfurt, Ljubljana and Vienna. In the article, the activity of the Grillparzer society is reconstructed, depicted are its tasks, stated are members, and presented are its significance and role in the 19th century Vienna society.
   • Grillparzerjevo društvo (Grillparzer-Verein), ki je bilo leta 1874 ustanovljeno na Dunaju, sta literarna in kulturna zgodovina popolnoma prezrli. Posamezne omembe društva in kratke notice o njem so shranjene v zapuščini Petra Pavla pl. Radicsa v Narodnem muzeju Slovenije, nadaljnje raziskovanje in iskanje sledi za društvom pa je pokazalo, da sta bila njegova ustanovitelja pravzaprav kranjska rojaka. Prvi, Peter Pavel pl. Radics (1836–1912), se je rodil v Postojni in ga danes poznamo kot kranjskega historiografa, drugi, Radicsev znanec, Ludvik Germonik (1923–1909), na Reki rojeni publicist, pa je na časnikarskem področju delal v Celovcu, Ljubljani in na Dunaju. V članku je rekonstruirano delovanje Grillparzerjevega društva, opisane so njegove naloge, navedeni člani ter predstavljena njegov pomen in vloga v dunajski družbi 19. stoletja.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (urednik)
  • dcterms:date
   • 2009
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • http://sistory.si/publikacije/prenos/?urn=SISTORY:ID:8979#page=299
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf