Krajevna zgodovina v osnovnošolskih učnih načrtih za zgodovino 1945–2005

Avtor(ji): Trškan, Danijela
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (urednik)


 • Podroben opis
  Prispevek prikazuje teoretično zgodovinsko raziskavo, v kateri je avtorica poskušala ugotoviti, kakšen pomen je imela krajevna zgodovina v osnovnošolskih učnih načrtih za zgodovino, ki so izšli med leti 1945 in 2005. Ugotovila je, da je bila krajevna zgodovina bolj zastopana v navodilih kot pa v učnih ciljih in vsebinah, saj so se navodila najbolj nanašala na šolske dejavnosti v domačem kraju pred letom 1991, po letu 1991 pa predvsem na izbirne ali prostovoljne dejavnosti. Predlaga tudi konkretne predloge, kako bi se lahko preučevanje domačega kraja oz. krajevne zgodovine povečalo pri rednem in izvenšolskem pouku v osnovnih šolah v Sloveniji.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9012
  • dcterms:title
   • Krajevna zgodovina v osnovnošolskih učnih načrtih za zgodovino 1945–2005
  • dcterms:alternative
   • Local history in primary school curriculum for history 1945–2005
  • dcterms:creator
   • Danijela Trškan
  • dcterms:subject
   • krajevna zgodovina
   • osnovna šola
   • učni načrti, cilji in vsebina
   • local history
   • primary school
   • school curriculum, education goals and education content
  • dcterms:abstract
   • The contribution brings a theoretical historical research in which the authoress attempts to ascertain the significance of local history in primary schools programmes for history that were published between the years 1945 and 2005. She has found out that local history was more represented in instructions than in education goals and contents as the instructions referred mostly to school activities in domestic locality prior to 1991, and after 1991, mainly on choice or voluntary activities. The author proposes concrete ideas on how the studying of domestic localities or local history could increase with regular and out of school lessons in primary schools in Slovenia.
   • Prispevek prikazuje teoretično zgodovinsko raziskavo, v kateri je avtorica poskušala ugotoviti, kakšen pomen je imela krajevna zgodovina v osnovnošolskih učnih načrtih za zgodovino, ki so izšli med leti 1945 in 2005. Ugotovila je, da je bila krajevna zgodovina bolj zastopana v navodilih kot pa v učnih ciljih in vsebinah, saj so se navodila najbolj nanašala na šolske dejavnosti v domačem kraju pred letom 1991, po letu 1991 pa predvsem na izbirne ali prostovoljne dejavnosti. Predlaga tudi konkretne predloge, kako bi se lahko preučevanje domačega kraja oz. krajevne zgodovine povečalo pri rednem in izvenšolskem pouku v osnovnih šolah v Sloveniji.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (urednik)
  • dcterms:date
   • 2009
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • http://sistory.si/publikacije/prenos/?urn=SISTORY:ID:8979#page=270
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf