"Namen je bil pač, otroke popolnoma preroditi v laškem duhu". Šolstvo pod italijansko okupacijo 1915–1917

Avtor(ji): Svoljšak, Petra
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (urednik)


 • Podroben opis
  V razpravi je avtorica predstavila šolsko dejavnost v času italijanske zasedbe slovenskega ozemlja med letoma 1915 in 1917, ko so italijanske zasedbene oblasti postavile temelje upravnega sistema že tudi za čas po vojni. Šolski sistem so, v nasprotju s tedaj veljavnimi mednarodnimi pravili o vojaški zasedbi, ki so vojaško zasedbo utemeljevala kot začasno stanje, v katerem je bilo potrebno obdržati celoten upravni sistem države, katerega ozemlje je bilo zasedeno, italijanske oblasti povsem prilagodile italijanskemu šolskemu sistemu. Uvedeni so bili italijanski učni jezik, italijanski predmetnik, način ocenjevanja, poučevali so italijanski učitelji ob pomoči slovenskih učiteljic. Na zasedenem slovenskem ozemlju je bila uvedena posebna oblika šolskega pouka, t. i. vzgojevališča – zabavišča, čemur so botrovale vojne razmere. Celoten pouk je bil tudi dejaven del propagandne dejavnosti italijanskih zasedbenih oblasti v italijanski prevzgoji slovenskega prebivalstva ter pripravi na prehod v povojno okrilje Kraljevine Italije.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9009
  • dcterms:title
   • "Namen je bil pač, otroke popolnoma preroditi v laškem duhu". Šolstvo pod italijansko okupacijo 1915–1917
  • dcterms:alternative
   • "The intention was of course to redevelop completely the children in Italian spirit". Education under Italian occupation 1915–1917
  • dcterms:creator
   • Petra Svoljšak
  • dcterms:subject
   • prva svetovna vojna
   • italijanska zasedba slovenskega ozemlja 1915–1917
   • šolski sistem
   • poitalijančevanje
   • World War I
   • Italian occupation of the Slovene territory 1915–1917
   • educational system
   • Italianisation
  • dcterms:abstract
   • In the dissertation the authoress presents the schooling activity during the Italian occupation of Slovene territory between the years 1915 and 1917 when the Italian occupational authorities set the foundations of the administrative system for the after-war time as well. The education system was, contrary to the then valid international military occupation rules, which substantiated military occupation as a temporary condition in which the entire administrative system of the occupied state was to have been preserved, adjusted entirely to the Italian education system by the Italian authorities. Italian language was introduced in schools, as well as Italian curriculum and teaching methods, Italian teachers taught with the help of Slovene women teachers. A special form of schooling was introduced on the occupied territory, the so-called educational-amusement method, which was conditioned by war circumstances. The entire schooling was an active part of the propaganda activity of the Italian occupational authorities on Italian re-education of the Slovene population, and on preparation for the transition under the after-war Kingdom of Italy.
   • V razpravi je avtorica predstavila šolsko dejavnost v času italijanske zasedbe slovenskega ozemlja med letoma 1915 in 1917, ko so italijanske zasedbene oblasti postavile temelje upravnega sistema že tudi za čas po vojni. Šolski sistem so, v nasprotju s tedaj veljavnimi mednarodnimi pravili o vojaški zasedbi, ki so vojaško zasedbo utemeljevala kot začasno stanje, v katerem je bilo potrebno obdržati celoten upravni sistem države, katerega ozemlje je bilo zasedeno, italijanske oblasti povsem prilagodile italijanskemu šolskemu sistemu. Uvedeni so bili italijanski učni jezik, italijanski predmetnik, način ocenjevanja, poučevali so italijanski učitelji ob pomoči slovenskih učiteljic. Na zasedenem slovenskem ozemlju je bila uvedena posebna oblika šolskega pouka, t. i. vzgojevališča – zabavišča, čemur so botrovale vojne razmere. Celoten pouk je bil tudi dejaven del propagandne dejavnosti italijanskih zasedbenih oblasti v italijanski prevzgoji slovenskega prebivalstva ter pripravi na prehod v povojno okrilje Kraljevine Italije.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (urednik)
  • dcterms:date
   • 2009
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • http://sistory.si/publikacije/prenos/?urn=SISTORY:ID:8979#page=238
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf