Pomen avstrijskih univerz za začetke slovenskega znanstvenega zgodovinopisja

Avtor(ji): Štih, Peter
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (urednik)


 • Podroben opis
  Začetek znanstvenega zgodovinopisja v današnjem pomenu sega pri Slovencih v osemdeseta leta 19. stoletja. Takrat je s svojim delom začela prva generacija slovenskih zgodovinarjev (Fran Šuklje, Josip Apih, Ivan Vrhovec, Franc Kos, Anton Kaspret, Simon Rutar), ki so se za svoj poklic izšolali na univerzah na Dunaju in v Gradcu. Tam so poslušali odlične profesorje, kot so npr. bili Theodor Sickel, Ottokar Lorenz ali pa Franz Krones, in pridobili znanja, s katerimi so dvignili zgodovinopisje pri Slovencih na evropsko primerljiv nivo. Na obeh omenjenih univerzah so se pred propadom monarhije šolali tudi zgodovinarji (Ljudmil Hauptmann, Milko Kos), ki so kasneje postali profesorji na prvi slovenski univerzi v Ljubljani.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9006
  • dcterms:title
   • Pomen avstrijskih univerz za začetke slovenskega znanstvenega zgodovinopisja
  • dcterms:alternative
   • The significance of Austrian universities for the onset of Slovene scientific historiography
  • dcterms:creator
   • Peter Štih
  • dcterms:subject
   • Zgodovinopisje na Slovenskem in pri Slovencih
   • avstrijske univerze
   • 19. stoletje
   • hiStoriography on Slovene grounds and with Slovenes
   • Austrian universities
   • 19th century
  • dcterms:abstract
   • The beginning of scientific historiography in the actual meaning reaches with Slovenes into the 80s of the 19th century. At that time, the first generation of Slovene historians (Fran Šuklje, Josip Apih, Ivan Vrhovec, Franc Kos, Anton Kaspret, Simon Rutar) began their work, and finished studies for their professions at universities in Vienna and in Graz. There they heard outstanding professors as were for example Theodor Sickel, Ottokar Lorenz, and Franz Krones, and gained knowledge with which they elevated historiography with Slovenes to a with Europe comparable level. Prior to the ruin of the monarchy, at the both mentioned universities, historians (Ljudmil Hauptmann, Milko Kos) were studying who later became professors at the first Slovene university in Ljubljana.
   • Začetek znanstvenega zgodovinopisja v današnjem pomenu sega pri Slovencih v osemdeseta leta 19. stoletja. Takrat je s svojim delom začela prva generacija slovenskih zgodovinarjev (Fran Šuklje, Josip Apih, Ivan Vrhovec, Franc Kos, Anton Kaspret, Simon Rutar), ki so se za svoj poklic izšolali na univerzah na Dunaju in v Gradcu. Tam so poslušali odlične profesorje, kot so npr. bili Theodor Sickel, Ottokar Lorenz ali pa Franz Krones, in pridobili znanja, s katerimi so dvignili zgodovinopisje pri Slovencih na evropsko primerljiv nivo. Na obeh omenjenih univerzah so se pred propadom monarhije šolali tudi zgodovinarji (Ljudmil Hauptmann, Milko Kos), ki so kasneje postali profesorji na prvi slovenski univerzi v Ljubljani.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (urednik)
  • dcterms:date
   • 2009
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • http://sistory.si/publikacije/prenos/?urn=SISTORY:ID:8979#page=210
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf