Filozofski študij na liceju v Ljubljani v prvi polovici 19. stoletja

Avtor(ji): Ciperle, Jože
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (urednik)


 • Podroben opis
  V članku je predstavljen splošni razvoj avstrijskih filozofskih študij na univerzah in licejih v prvi polovici 19. stoletja. Pri tem je posebej izpostavljena filozofija na licejskem sitemu kot neke vrste splošni humanistični uvod v nadaljnji visokošolski (univerzitetni) "strokovni" študij. Predstavljeno je delovanje dvoletne ljubljanske filozofije s prikazom obveznih in neobveznih (izbirnih) predmetov, nadalje učnega osebja, poteka študija v posameznih letnikih ter predpisanih (obveznih) učbenikov.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9005
  • dcterms:title
   • Filozofski študij na liceju v Ljubljani v prvi polovici 19. stoletja
  • dcterms:alternative
   • Studying of philosophy at the lyceum in Ljubljana in the first half of the 19th century
  • dcterms:creator
   • Jože Ciperle
  • dcterms:subject
   • Univerzitetni študij
   • ljubljanska filozofija
   • filozofski študij
   • University studies
   • Ljubljana Philosophy
   • philosophical studies
  • dcterms:abstract
   • Presented in the article is the general development of Austrian philosophical studies at universities and lyceums in the first half of the 19th century. Particular stress is given to the lyceum system as a general introduction into further university "expert" studies. Presented is the activity of the two-year Ljubljana philosophy with a demonstration of obligatory and optional subjects, teaching staff, course of studying in individual classes, and obligatory compendiums.
   • V članku je predstavljen splošni razvoj avstrijskih filozofskih študij na univerzah in licejih v prvi polovici 19. stoletja. Pri tem je posebej izpostavljena filozofija na licejskem sitemu kot neke vrste splošni humanistični uvod v nadaljnji visokošolski (univerzitetni) "strokovni" študij. Predstavljeno je delovanje dvoletne ljubljanske filozofije s prikazom obveznih in neobveznih (izbirnih) predmetov, nadalje učnega osebja, poteka študija v posameznih letnikih ter predpisanih (obveznih) učbenikov.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (urednik)
  • dcterms:date
   • 2009
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • http://sistory.si/publikacije/prenos/?urn=SISTORY:ID:8979#page=192
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf