"Jo s hudim kaznovanjem opomniti, kje so meje častnosti". Načini discipliniranja meščanskih hčera na prehodu iz 18. v 19. stoletje

Avtor(ji): Čeč, Dragica
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (urednik)


 • Podroben opis
  Dojemanje mladosti ter mejniki med otroštvom in mladostjo na eni strani in analiza družbenih odnosov na drugi strani bodo odgovorili na vprašanje, ali lahko govorimo o mladosti kot o posebnem življenjskem obdobju in v kolikšni meri je bilo to življenjsko obdobje povezano z določenimi oblikami vzgoje oziroma socialnega discipliniranja kot sredstva, ki naj bi pripomoglo k primerni socializaciji mladostnika. V ospredje razprave je postavljen konflikt med Terezijo Maren in njenim očetom, bogatim in uglednim ljubljanskim meščanom, ki se vedno znova vrača k vprašanju, koliko so bili vedenjski problemi mladostnikov ob koncu 18. stoletja prepuščeni privatni sferi in v kakšnih okoliščinah oziroma kontekstih se je v vedenje mladostnikov vključila mestna oblast s svojimi metodami socialnega nadzora in represije.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9004
  • dcterms:title
   • "Jo s hudim kaznovanjem opomniti, kje so meje častnosti". Načini discipliniranja meščanskih hčera na prehodu iz 18. v 19. stoletje
  • dcterms:alternative
   • "By severe punishment remind her where the borders of respectability are". Manners of bringing under control the middle-class daughters in the transition from the 18th to the 10th centuries
  • dcterms:creator
   • Dragica Čeč
  • dcterms:subject
   • meščansko okolje
   • mladost
   • socialni nadzor
   • socializacija mladostnika
   • middle-class environment
   • youth
   • social supervision
   • socialisation of adolescents
  • dcterms:abstract
   • The perception of youth and borderlines between childhood and youth on the one hand and an analysis of social relations on the other will answer the question whether we can speak of youth as of a special period in life, and to what degree that life stage was linked with certain forms of education or social disciplining as a means that was to contribute to an appropriate socialisation of an adolescent. In the forefront of the treatise is the conflict between Theresia Maren and her father, a wealthy and reputable Ljubljana citizen that keeps returning to the question to what degree the behaviour problems of the youth towards the end of the 18th century were left to the private sphere, and in what circumstances and contexts the municipal authorities interfered with their methods of social supervision and repression in the behaviour of the youth.
   • Dojemanje mladosti ter mejniki med otroštvom in mladostjo na eni strani in analiza družbenih odnosov na drugi strani bodo odgovorili na vprašanje, ali lahko govorimo o mladosti kot o posebnem življenjskem obdobju in v kolikšni meri je bilo to življenjsko obdobje povezano z določenimi oblikami vzgoje oziroma socialnega discipliniranja kot sredstva, ki naj bi pripomoglo k primerni socializaciji mladostnika. V ospredje razprave je postavljen konflikt med Terezijo Maren in njenim očetom, bogatim in uglednim ljubljanskim meščanom, ki se vedno znova vrača k vprašanju, koliko so bili vedenjski problemi mladostnikov ob koncu 18. stoletja prepuščeni privatni sferi in v kakšnih okoliščinah oziroma kontekstih se je v vedenje mladostnikov vključila mestna oblast s svojimi metodami socialnega nadzora in represije.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (urednik)
  • dcterms:date
   • 2009
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • http://sistory.si/publikacije/prenos/?urn=SISTORY:ID:8979#page=172
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf