Razglasitev Domžal za trg (1925) in mesto (1952), priznanje za velik gospodarski napredek od sredine 19. stoletja

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (urednik)


 • Podroben opis
  Avtor v prispevku obravnava nagli vzpon Domžal od sredine 19. stoletja do njihove razglasitve za mesto leta 1952, ki je bil pogojen zlasti z velikim razmahom industrije, obrti in trgovine. V desetletjih pred prvo svetovno vojno so Domžale postale središče slamnikarske industrije v Habsburški monarhiji, z izdelki poznane tudi v številnih evropskih državah in celo v ZDA. V obdobju med vojnama so vzporedno z njenim propadanjem zlasti zaradi ugodnega prometnega položaja, obilice usposobljene delovne sile in vodnih energetskih virov nastale na domžalskem območju številne tovarne drugih industrijskih panog, povečalo pa se je tudi število obrtnih in trgovskih obratov. Gospodarski napredek je vplival na velike socialne spremembe ter tudi na uspešen razvoj prosvetno-kulturnih dejavnosti. Domžale so postale središče za širšo okolico, priznanje za njihovo pomembno vlogo pa je bila razglasitev za trg leta 1925 in po drugi svetovni vojni za mestno občino.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9003
  • dcterms:title
   • Razglasitev Domžal za trg (1925) in mesto (1952), priznanje za velik gospodarski napredek od sredine 19. stoletja
  • dcterms:alternative
   • Proclamation of borough of Domžale (1925), and town (1952), ecognition for substantial economic advancement from the middle of the 19th century
  • dcterms:creator
   • Miroslav Stiplovšek
  • dcterms:subject
   • Domžale
   • slamnikarska industrija
   • obrt in trgovina
   • mestna občina
   • Domžale
   • straw-hat industry
   • craft and trade
   • municipality
  • dcterms:abstract
   • The author deals in his contribution with the rapid ascent of Domžale from the middle of the 19th century to its proclamation of a town in 1952; the development was particularly conditioned by the vast expansion of industry, craft and trade. In the decades before World War I, Domžale became the centre of straw-hat industry in the Habsburg Monarchy, known by their products in several European states as well, and even in the U.S.A. In the period between the two wars, parallel with its decay, due to advantageous traffic situation, plenty of skilled labour force, and water energy sources, several factories of other industrial branches emerged in the region of Domžale; the number of industrial and trade plants also increased. Economic development influenced on significant social changes and on the successful development of educational-cultural activities. Domžale became the centre for the broader vicinity; recognition for its significant role was the proclamation into a borough in 1925 and after World War II into municipality.
   • Avtor v prispevku obravnava nagli vzpon Domžal od sredine 19. stoletja do njihove razglasitve za mesto leta 1952, ki je bil pogojen zlasti z velikim razmahom industrije, obrti in trgovine. V desetletjih pred prvo svetovno vojno so Domžale postale središče slamnikarske industrije v Habsburški monarhiji, z izdelki poznane tudi v številnih evropskih državah in celo v ZDA. V obdobju med vojnama so vzporedno z njenim propadanjem zlasti zaradi ugodnega prometnega položaja, obilice usposobljene delovne sile in vodnih energetskih virov nastale na domžalskem območju številne tovarne drugih industrijskih panog, povečalo pa se je tudi število obrtnih in trgovskih obratov. Gospodarski napredek je vplival na velike socialne spremembe ter tudi na uspešen razvoj prosvetno-kulturnih dejavnosti. Domžale so postale središče za širšo okolico, priznanje za njihovo pomembno vlogo pa je bila razglasitev za trg leta 1925 in po drugi svetovni vojni za mestno občino.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (urednik)
  • dcterms:date
   • 2009
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • http://sistory.si/publikacije/prenos/?urn=SISTORY:ID:8979#page=159
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf