Prispevki za novejšo zgodovino, 1986, št. 1-2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1986
Založnik(i): Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Katarina Kobe Arzenšek: Lanarstvo in konopljarstvo na Slovenskem v prejšnjem stoletju do konca dvojne monarhije
 • Cvetka Knapič Krhen: Jugoslovensko radničko društvo »Sloga« u Beču
 • Milica Kacin Wohinz: Oris jugoslovanske historiografije 1945-1985 o Julijski krajini med vojnama
 • Vida Deželak Barič: Organizacijski razvoj Komunistične partije Slovenije na Gorenjskem od pomladi 1941 do jeseni 1943
 • Dušan Nećak: Avstrijska socialistična emigracija med drugo svetovno vojno in jugoslovansko vprašanje
 • Zdenko Čepič: Obravnava ključnih vprašanj povojnega gospodarskega ustroja v delu znanstveno-strokovnih ustanov predsedstva SNOS
 • Dušan Biber: Historična dokumentacija, Britanski diplomati o sporu Tito-Stalin in petem kongresu KPJ
 • Janko Prunk: In memoriam, Besede ob grobu dr. Franceta Škerla (r. 14. 3. 1909, u. 20. 10.1985)
 • Marijan Britovšek: In memoriam, Francetu Klopčiču v spomin (r. 25. 10.1903, u. 28. 4.1986)
 • Tone Ferenc: Jubileji, Dr. Dušan Biber — šestdesetletnik
 • Metka Gombač: Posvetovanja, XII. zborovanje arhivskih delavcev Slovenije v Ormožu od 24. do 26. oktobra 1985
 • Franc Rozman: Ocene in poročila, Jože Šorn, Začetki industrije na Slovenskem
 • Franc Rozman: Ocene in poročila, Politik und Gesellschaft im alten und neuen Osterreich. Festschrift fiir Rudolf Neck zum 60. Geburtstag
 • Franc Rozman: Ocene in poročila, Geschichte als demokratischer Auftrag. Kari R. Stadler zum 70. Geburtstag
 • Franc Rozman: Ocene in poročila, Arbeiterbewegung — Faschismus — Nationalbewusstsein. Festschrift zum 20 jahrigen Bestand des Dokumentationsarchiv des osterreichischen Widerstandes und zum 60. Geburtstag von Herbert Steiner
 • Jurij Perovšek: Ocene in poročila, Franc Rozman, Miroslav Stiplovšek: Prve rudarske stavke na Slovenskem (1883—1923)
 • Lilijana Trampuž: Ocene in poročila, Milovan Bosić -Izvori za istoriju Komunističke partije Jugoslavije 1919-1941
 • Anka Vidovič Miklavčič: Ocene in poročila, Žarko Jovanovič, KPJ prema seljaštvu 1919-1941
 • Boris Mlakar: Ocene in poročila, Mladen Stefanović, Zbor Dimitrija Ljotića 1934-1945
 • Ivan Križnar: Ocene in poročila, Tone Ferenc: Ljudska oblast na Slovenskem 1941—1945 (»Narod si bo pisal sodbo sam«)
 • Damijan Guštin: Ocene in poročila, Borivoj Lah - Boris: Artilerija 9. korpusa
 • Zdenko Čepič: Ocene in poročila, Narodna vlada Narodne Republike Bosne i Hercegovine 1945-1948. Zapisnici
 • Jože Prinčič: Ocene in poročila, Rudi Čačinovič, Poslanstva in poslaništva
 • Mirko Celar / Vida Urek: Bibliografija revije Naši zapiski
 • Nataša Kandus: Bibliografija sodelavcev Inštituta za zgodovino delavskega gibanja za leto 1985