Biseri avstrijske riviere: Opatija, Gradež, Portorož. Začetki modernega turizma na severnem Jadranu

Avtor(ji): Kavrečič, Petra
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (urednik)


 • Podroben opis
  Zdravljenje z morskim zrakom, blatom, koncentrirano morsko soljo ter kopanje v topli vodi so se kot nova oblika modernega turizma pojavili tudi na območju Avstrijskega primorja. Zdravniki so spodbujali postavitev kopaliških obratov in uvajanje zdravljenja z morsko vodo, zrakom, slanico in blatom za številne bolezni, ki so pestile prebivalstvo industrijske dobe. Nova moda se je širila tudi na območju Avstrijskega primorja, kjer je do prve svetovne vojne bilo najuspešnejše zimsko in poletno zdravilišče v Opatiji. Turistično so se na podlagi naravnih danosti razvijali tudi drugi kraji, kakor v prispevku obravnavana Gradež in Portorož. Do prve svetovne vojne so se vsi trije kraji uveljavili kot priljubljene in zelo obiskane obmorske zdraviliške destinacije.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/8999
  • dcterms:title
   • Biseri avstrijske riviere: Opatija, Gradež, Portorož. Začetki modernega turizma na severnem Jadranu
  • dcterms:alternative
   • Jewels of the Austrian Riviera: Opatija, Grado/Gradež, Portorož. The beginnings of modern tourism in the North Adriatic
  • dcterms:creator
   • Petra Kavrečič
  • dcterms:subject
   • morsko–zdraviliški turizem
   • medicinske prakse
   • Avstrijsko primorje
   • Opatija, Gradež, Portorož
   • sea-health tourism
   • medicine practices
   • Austrian Littoral
   • Opatija, Grado/Gradež, Portorož
  • dcterms:abstract
   • Healing with sea air, mud, concentrated sea salt and bathing in warm water have emerged as a new form of modern tourism in the region of the Austrian Littoral as well. Physicians were encouraging the building of bathing facilities and introducing of healing with sea water, air, salt water and mud with several illnesses that were plying the population of the industrial age. The new fashion spread in the region of the Austrian Littoral as well where the most successful winter and summer health resort up to World War I was Opatija. Based on natural resources other settlements were developing in view of tourism as well, as in the contribution dealt with Grado/Gradež and Portorož. Up to World War I, all three places asserted themselves as popular and well visited littoral health resort destinations.
   • Zdravljenje z morskim zrakom, blatom, koncentrirano morsko soljo ter kopanje v topli vodi so se kot nova oblika modernega turizma pojavili tudi na območju Avstrijskega primorja. Zdravniki so spodbujali postavitev kopaliških obratov in uvajanje zdravljenja z morsko vodo, zrakom, slanico in blatom za številne bolezni, ki so pestile prebivalstvo industrijske dobe. Nova moda se je širila tudi na območju Avstrijskega primorja, kjer je do prve svetovne vojne bilo najuspešnejše zimsko in poletno zdravilišče v Opatiji. Turistično so se na podlagi naravnih danosti razvijali tudi drugi kraji, kakor v prispevku obravnavana Gradež in Portorož. Do prve svetovne vojne so se vsi trije kraji uveljavili kot priljubljene in zelo obiskane obmorske zdraviliške destinacije.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (urednik)
  • dcterms:date
   • 2009
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • http://sistory.si/publikacije/prenos/?urn=SISTORY:ID:8979#page=111
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf