Kronika

V zlatih črkah v zgodovini

Razprave v spomin Olgi Janša-Zorn

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Ključne besede: slovensko zgodovinopisje
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (urednik)
Posamezni prispevki:
 • Miha Preinfalk: Uvodna beseda
 • Darja Mihelič / Matija Zorn: Olga Janša-Zorn - utrinki iz življenja in dela
 • Matija Zorn: Bibliografija izr. prof. dr. Olge Janša-Zorn
 • Branko Marušič: Dnevnik z ekskurzije študentov zgodovine po zahodni Bosni in Dalmaciji (20. – 30. junij 1962)
 • Darja Mihelič: Načrt sistematične agrarne kolonizacije v srednjem veku (Piran, začetek 14. stoletja)
 • Günther Bernhard: "Moram si upati, pa naj me stane telo in življenje, take priložnosti ne bom imel nikdar več". Potovanje Johanna Baptista Schlagerja v Rim leta 1765
 • Eva Holz: Nekoč, v starih časih ... Utrinki o razbojništvu na Kranjskem
 • Irena Žmuc / Gregor Moder: "...Plesale lepote 'z Ljubljane so cele..." Kongresna miza v Mestnem muzeju Ljubljana
 • Stane Granda: O začetkih Šmarjeških Toplic
 • Petra Kavrečič: Biseri avstrijske riviere: Opatija, Gradež, Portorož. Začetki modernega turizma na severnem Jadranu
 • Janez Mlinar: Razvoj turizma v Kranjski Gori
 • Rozina Švent: Le kar je zapisano, se tudi ohrani. Preučevanje lokalne zgodovine – primer Gozd Martuljka
 • Borut Batagelj: "Bohinj – slovenska Švica". Začetki zimskega turizma v Bohinju pred prvo svetovno vojno
 • Miroslav Stiplovšek: Razglasitev Domžal za trg (1925) in mesto (1952), priznanje za velik gospodarski napredek od sredine 19. stoletja
 • Dragica Čeč: "Jo s hudim kaznovanjem opomniti, kje so meje častnosti". Načini discipliniranja meščanskih hčera na prehodu iz 18. v 19. stoletje
 • Jože Ciperle: Filozofski študij na liceju v Ljubljani v prvi polovici 19. stoletja
 • Peter Štih: Pomen avstrijskih univerz za začetke slovenskega znanstvenega zgodovinopisja
 • Gorazd Stariha: Odzivi oblasti na slovenstvo kranjske mladine in učiteljev (1861–1867)
 • Ernst Bruckmüller: Habsburška in jezikovno-nacionalna identiteta. Razmišljanja o razmerju med narodno zavestjo in šolsko izobrazbo v habsburški monarhiji
 • Petra Svoljšak: "Namen je bil pač, otroke popolnoma preroditi v laškem duhu". Šolstvo pod italijansko okupacijo 1915–1917
 • Mojca Šorn: Zavod za slepe otroke in mladino v Kočevju
 • Tatjana Dekleva: Nastanek Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
 • Danijela Trškan: Krajevna zgodovina v osnovnošolskih učnih načrtih za zgodovino 1945–2005
 • Ana Lavrič: Svetniški zavetniki ljubljanskih baročnih akademij in društev
 • Tanja Žigon: Ludvik Germonik in Peter Pavel pl. Radics – ustanovitelja Grillparzerjevega društva na Dunaju
 • Borut Loparnik: Glasbeno delo društev na Slovenskem do velike vojne
 • Andrej Vovko: Članstvo Slovenske matice v Kranju in okolici do prve svetovne vojne
 • Rolanda Fugger Germadnik: Muzejsko društvo v Celju (Museal-Verein in Cilli), 1883–1922
 • Branko Šuštar: Z združitvijo razdeljeno učiteljstvo: odpor učiteljskega društva "Edinstvo" zoper edinost učiteljske organizacije UJU 1926–1928
 • Matija Zorn: Uporaba zgodovinskih virov pri sorodnih vedah zgodovine
 • Anja Dular: Rozalija Eger – pomembna, a premalo znana ljubljanska tiskarka
 • Peter Vodopivec: O knjigi Josipa Šumana in sodelavcev Die Slovenen (1881)
 • Petra Kramberger: Iz publicistične preteklosti Ptuja: nemški časniki in časopisi v mestu trdnjavskega trikotnika
 • Franc Rozman: Nekaj dopolnil k biografiji Miroslava Hubmajerja
 • Angelika Hribar: Dve oporoki. Družina Demšar iz Železnikov in nastajanje meščanstva v slovenskem prostoru
 • Irena Gantar Godina: Ob 100. obletnici VIII. vseslovanskega časnikarskega kongresa septembra 1908 v Ljubljani
 • Marjan Drnovšek: Zakaj je bila za slovenske izseljence Amerika bolj privlačna kot Srbija in Rusija?
 • Jože Žontar: Od neoabsolutizma do razpada monarhije
 • Katarina Bedina: Nepopustljivi boj frančiškanskega patra Stanislava Škrabca za cerkveno petje v narodnem jeziku
 • Ignacij Voje: Gradnja pravoslavne cerkve sv. Cirila in Metoda v Ljubljani
 • Vida Deželak Barič: Slovanska apostola sv. Ciril in Metod v interpretaciji Osvobodilne fronte med drugo svetovno vojno
 • Dušan Nećak: Dachauski procesi 1947–1949
 • Branko Marušič: Pesnik Biagio Marin iz Gradeža in Slovenci