Stari trg, Gornji trg in Levstikov trg

Arhitekturni in zgodovinski oris mestnih predelov in objektov, lastniki hiš ter arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana : atrij Mestne občine Ljubljana in avla Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2003
Založnik(i): Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana
Identifier: COBISS.SI-ID 123739136


 • Podroben opis
  Zgodovinski arhiv Ljubljana s pričujočim projektom nadaljuje svoj triletni ciklus razstav s katalogi. Temeljijo na strokovnem delu, raziskavah arhivskega gradiva, ki ga hranimo, to je gradbenih načrtih, urbanističnih in regulacijskih pianih, fotografijah in razglednicah, grafikah in vedutah, knjigi hiš, listinah, rokopisnih in računskih knjigah in seznamih ter na dognanj ih humanističnih ved. Vsebina in kontekst razstave in kataloga s poudarkom na reprodukcijah arhivskega gradiva in znanstvenim aparatom odsevata, združujeta in zaokrožujeta urbanistični, umetnostnozgodovinski, zgodovinski pregled in oris dogajanja na določenem prostoru v preteklosti. Razstavljeni in v katalogu reproducirani so starejši in mlajši arhivski dokumenti, ki jih hrani naš arhiv. Širši javnosti jih še nismo imeli priložnosti predstaviti in to je tudi naš temeljni cilj. Razstava in katalog predstavljata nadaljevanje umetnostno - zgodovinskih in zgodovinskih orisov določenih urbanih karejev, treh posebno pomembnih mestnih trgov pod Ljubljanskim gradom, ki medsebojno povezani zaokrožujejo prostor od Tranče s Čevljarskim mostom, Gallusovega nabrežja z Ljubljanico do Šentjakobskega mostu in se s spodnjim delom Karlovške ceste, ki je razbila Rožno ulico, zaključuje pri predoru pod Gradom.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/8936
  • dcterms:title
   • Stari trg, Gornji trg in Levstikov trg
   • Arhitekturni in zgodovinski oris mestnih predelov in objektov, lastniki hiš ter arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana
   • Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana : atrij Mestne občine Ljubljana in avla Zgodovinskega arhiva Ljubljana
  • dcterms:creator
   • Jože Suhadolnik
   • Sonja Anžič
  • dcterms:subject
   • mestna jedra
   • trgi
   • razstavni katalogi
   • urbanizem
   • cities centers
   • quataloges
  • dcterms:description
   • Zgodovinski arhiv Ljubljana s pričujočim projektom nadaljuje svoj triletni ciklus razstav s katalogi. Temeljijo na strokovnem delu, raziskavah arhivskega gradiva, ki ga hranimo, to je gradbenih načrtih, urbanističnih in regulacijskih pianih, fotografijah in razglednicah, grafikah in vedutah, knjigi hiš, listinah, rokopisnih in računskih knjigah in seznamih ter na dognanj ih humanističnih ved. Vsebina in kontekst razstave in kataloga s poudarkom na reprodukcijah arhivskega gradiva in znanstvenim aparatom odsevata, združujeta in zaokrožujeta urbanistični, umetnostnozgodovinski, zgodovinski pregled in oris dogajanja na določenem prostoru v preteklosti. Razstavljeni in v katalogu reproducirani so starejši in mlajši arhivski dokumenti, ki jih hrani naš arhiv. Širši javnosti jih še nismo imeli priložnosti predstaviti in to je tudi naš temeljni cilj. Razstava in katalog predstavljata nadaljevanje umetnostno - zgodovinskih in zgodovinskih orisov določenih urbanih karejev, treh posebno pomembnih mestnih trgov pod Ljubljanskim gradom, ki medsebojno povezani zaokrožujejo prostor od Tranče s Čevljarskim mostom, Gallusovega nabrežja z Ljubljanico do Šentjakobskega mostu in se s spodnjim delom Karlovške ceste, ki je razbila Rožno ulico, zaključuje pri predoru pod Gradom.
  • dcterms:publisher
   • Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:identifier
   • COBISS.SI-ID 123739136
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf