Novi trg z okolico

Arhitekturni in zgodovinski oris mestnega predela in objektov, lastniki hiš in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana

razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana : atrij Mestne občine Ljubljana in avla Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2006
Založnik(i): Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana
Identifier: COBISS.SI-ID 226483712


 • Podroben opis
  Zgodovinski arhiv Ljubljana s pričujočim projektom nadaljuje svoj triletni ciklus razstav s katalogi. Temeljijo na strokovnem delu, raziskavah arhivskega gradiva, ki ga hrani, to je gradbenih načrtih, urbanističnih in regulacijskih pIanih, fotografijah in razglednicah, grafikah in vedutah, knjigi hiš, listinah, rokopisnih in računskih knjigah in seznamih ter na dognanjih humanističnih ved. Vsebina in kontekst razstave in kataloga s poudarkom na reprodukcijah arhivskega grad iva in znanstvenim aparatom odsevata, združujeta in zaokrožujeta urbanistični , umetnostnozgodovinski, zgodovinski pregled in oris dogajanja na določenem prostoru v preteklosti. Razstavljeni in v katalogu reproducirani so starejši in mlajši arhivski dokumenti, ki jih hrani naš arhiv. Širši javnosti jih še nismo imeli priložnosti predstaviti in to je tudi naš temeljni cilj. Razstava in katalog predstavljata nadaljevanje umetnostno-zgodovinskih in zgodovinskih orisov določenih urbanih karejev, pomembnih mestnih trgov, tokrat Novega trga z okolico, ki v mejah srednjeveškega prostora zaokrožuje prostor od Cojzove ceste, nabrežja Ljubljanice z Bregom, Dvomim in Kongresnim trgom ter Vegovo ulico.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/8935
  • dcterms:title
   • Novi trg z okolico
   • Arhitekturni in zgodovinski oris mestnega predela in objektov, lastniki hiš in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana
   • razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana : atrij Mestne občine Ljubljana in avla Zgodovinskega arhiva Ljubljana
  • dcterms:creator
   • Jože Suhadolnik
   • Sonja Anžič
  • dcterms:subject
   • arhitekturna dediščina
   • Ljubljana
   • razstavni katalogi
   • arhitecture
   • Ljubljana
   • catalouge
  • dcterms:description
   • Zgodovinski arhiv Ljubljana s pričujočim projektom nadaljuje svoj triletni ciklus razstav s katalogi. Temeljijo na strokovnem delu, raziskavah arhivskega gradiva, ki ga hrani, to je gradbenih načrtih, urbanističnih in regulacijskih pIanih, fotografijah in razglednicah, grafikah in vedutah, knjigi hiš, listinah, rokopisnih in računskih knjigah in seznamih ter na dognanjih humanističnih ved. Vsebina in kontekst razstave in kataloga s poudarkom na reprodukcijah arhivskega grad iva in znanstvenim aparatom odsevata, združujeta in zaokrožujeta urbanistični , umetnostnozgodovinski, zgodovinski pregled in oris dogajanja na določenem prostoru v preteklosti. Razstavljeni in v katalogu reproducirani so starejši in mlajši arhivski dokumenti, ki jih hrani naš arhiv. Širši javnosti jih še nismo imeli priložnosti predstaviti in to je tudi naš temeljni cilj. Razstava in katalog predstavljata nadaljevanje umetnostno-zgodovinskih in zgodovinskih orisov določenih urbanih karejev, pomembnih mestnih trgov, tokrat Novega trga z okolico, ki v mejah srednjeveškega prostora zaokrožuje prostor od Cojzove ceste, nabrežja Ljubljanice z Bregom, Dvomim in Kongresnim trgom ter Vegovo ulico.
  • dcterms:publisher
   • Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:identifier
   • COBISS.SI-ID 226483712
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf