Elitne enote na območju današnje Slovenije med drugo svetovno vojno

Avtor(ji): Štaut, Tomaž
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2008
Založnik(i): Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
Soavtor(ji): Damijan Guštin (mentor)


 • Podroben opis
  Po kapitulaciji Italije se je nemški okupator na območju današnje Slovenije znašel v novih razmerah. Zaradi pomanjkanja sil in dejstva, da se je partizanska vojska močno okrepila, se je nemško poveljstvo odločilo za spremembo taktike in bojevanja proti partizanom. Nemški okupator je pričel uporabljati boljše enote, ki so zaradi posebnih lastnosti uspele držati ravnotežje s partizani. Poleg tega so dovolili formiranje domobranskih bataljonov, ki so na območju Dolenjske in Notranjske dosegali velike uspehe. Ob koncu leta 1944 so se tudi partizani odločili, da ustanovijo manjše napadalne in dobro oborožene enote. Vse te enote so bile najboljše izmed vseh, ki so jih posamezne strani imele na voljo in so si na podlagi različnih kriterijev pridobile oznako »elitne«: zaradi rekrutacije in strukture moštva, urjenja, oborožitve, velikih uspehov in majhnih izgub v primerjavi z nasprotnikom.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/8927
  • dcterms:title
   • Elitne enote na območju današnje Slovenije med drugo svetovno vojno
  • dcterms:alternative
   • Elite units on a current territory of Slovenia during The Second World War
  • dcterms:creator
   • Tomaž Štaut
  • dcterms:subject
   • druga svetovna vojna
   • Slovenija
   • elitne enote
   • Slovenia
   • Second World War
   • elite units
  • dcterms:abstract
   • After capitulation of Italy, the German occupier had found himself in new circumstances. Because of lack of forces and fact, that partisan army grew strong strongly, German command decided for change of tactics and combat against partisans. German occupier started to use better units, which managed to hold balance with partisans because of special characteristics. Besides that, they allowed establishment of battalions of Slovenian homeguard, which were achieving large successes in the region of Dolenjska and Notranjska. At the end of year in 1944 even partisans decided to establish small attacking and well armed units. All those units were best among all, that individual sides had them per will and they deserved mark »elite« which based on different criteria: because of recruitment and structure of manpower, training, armament, large successes and small losses in comparison to adversary.
   • Po kapitulaciji Italije se je nemški okupator na območju današnje Slovenije znašel v novih razmerah. Zaradi pomanjkanja sil in dejstva, da se je partizanska vojska močno okrepila, se je nemško poveljstvo odločilo za spremembo taktike in bojevanja proti partizanom. Nemški okupator je pričel uporabljati boljše enote, ki so zaradi posebnih lastnosti uspele držati ravnotežje s partizani. Poleg tega so dovolili formiranje domobranskih bataljonov, ki so na območju Dolenjske in Notranjske dosegali velike uspehe. Ob koncu leta 1944 so se tudi partizani odločili, da ustanovijo manjše napadalne in dobro oborožene enote. Vse te enote so bile najboljše izmed vseh, ki so jih posamezne strani imele na voljo in so si na podlagi različnih kriterijev pridobile oznako »elitne«: zaradi rekrutacije in strukture moštva, urjenja, oborožitve, velikih uspehov in majhnih izgub v primerjavi z nasprotnikom.
  • dcterms:publisher
   • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
  • dcterms:contributor
   • Damijan Guštin (mentor)
  • dcterms:date
   • 2008
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv