Kaj nam je prineslo leto 1945?

Avtor(ji): Linasi, Marjan
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2005
Založnik(i): Izdajata Univerza v Mariboru in Zgodovinsko društvo Maribor
Soavtor(ji): Marjan Žnidarič (ur.)


 • Podroben opis
  Avtor se v pričujočem prispevku ukvarja z dogajanjem na Južnem Koroškem v
  okviru Republike Avstrije ob koncu vojne, ko jo je od 8. do 21. maja 1945 zasedla Jugoslovanska armada, po njenem umiku pa je bila predmet diplomatskega boja povojne Jugoslavije za njeno priključitev, ki se je neuspešno končal 15. maja 1955 s podpisom Avstrijske državne pogodbe, mednarodnopravnega akta, ki je obnovil Avstrijo kot demokratično državo, obenem pa jo je s 7. členom obvezal za varstvo manjšin na svojem ozemlju, tudi koroških Slovencev. Uresničevanje tega člena pa je poseben problem. Avtor se ukvarja tudi z dognanjem na ozemlju treh dolin, ki ga danes neformalno imenujemo Koroška (v okviru Republike Slovenije) in za zdaj predstavlja predvsem statistično regijo. Prava Koroška v smislu starih deželnih meja pa je v tem okviru Mežiška dolina in Dravograd s širšo okolico. Tudi na tem ozemlju so se kmalu po vojni dogajali enaki procesi kot na vsem ostalem slovenskem (in jugoslovanskem) ozemlju, vendar so, vzeto v celoti, premalo raziskani. Njihova natančnejša raziskava bo naloga Koroškega pokrajinskega muzeja v naslednjih letih.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/8786
  • dcterms:title
   • Kaj nam je prineslo leto 1945?
  • dcterms:creator
   • Marjan Linasi
  • dcterms:subject
   • Južna Koroška
   • obdobje po maju 1945
  • dcterms:abstract
   • In this paper the author deals with events in South Carinthia, within the Republic of Austria, at the end of the War, when, between 8 and 21 May, 1915 the Yugoslav Army positioned itself there, whereas after its pull-out it was the subject of a diplomatic battle of the post-War Yugoslavia, which ended unsuccessfully on 15 May, 1955 by signing the Austrian State Treaty, an act of international law, which renewed Austria as a democratic state. By art. 7 it committed Austria to the protection of minorities on its territory, Carinthian Slovenians as well. The implementation of this article is a particular problem. The author deals with events on the territory of 3 valleys, which we today informally call Carinthia (within the Republic of Slovenia), representing primarily a region in the statistical meaning True Carinthia in the meaning of old land frontiers are only the Mežica valley and Dravograd and its wider vicinity. On this territory the same processes took place as in the rest of Slovenian (and Yugoslav) territory, though they have been insufficiently researched as an entirety. Their research in greater detail will ne the task of the Carinthian Provincial Museum in the following years.
   • Avtor se v pričujočem prispevku ukvarja z dogajanjem na Južnem Koroškem v okviru Republike Avstrije ob koncu vojne, ko jo je od 8. do 21. maja 1945 zasedla Jugoslovanska armada, po njenem umiku pa je bila predmet diplomatskega boja povojne Jugoslavije za njeno priključitev, ki se je neuspešno končal 15. maja 1955 s podpisom Avstrijske državne pogodbe, mednarodnopravnega akta, ki je obnovil Avstrijo kot demokratično državo, obenem pa jo je s 7. členom obvezal za varstvo manjšin na svojem ozemlju, tudi koroških Slovencev. Uresničevanje tega člena pa je poseben problem. Avtor se ukvarja tudi z dognanjem na ozemlju treh dolin, ki ga danes neformalno imenujemo Koroška (v okviru Republike Slovenije) in za zdaj predstavlja predvsem statistično regijo. Prava Koroška v smislu starih deželnih meja pa je v tem okviru Mežiška dolina in Dravograd s širšo okolico. Tudi na tem ozemlju so se kmalu po vojni dogajali enaki procesi kot na vsem ostalem slovenskem (in jugoslovanskem) ozemlju, vendar so, vzeto v celoti, premalo raziskani. Njihova natančnejša raziskava bo naloga Koroškega pokrajinskega muzeja v naslednjih letih.
  • dcterms:publisher
   • Izdajata Univerza v Mariboru in Zgodovinsko društvo Maribor
  • dcterms:contributor
   • Marjan Žnidarič (ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:8022
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf