Prispevki za novejšo zgodovino, 2007, št. 1

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Zdenko Čepič (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Mitja Sunčič: K zgodovini ustanavljanja prisilne delavnice v Ljubljani
 • Filip Čuček: Deželnozborske volitve na Spodnjem Štajerskem v Taaffejevi dobi
 • Eva Mally: Pesti pravičnosti in harmonije v boju proti imperialistom
 • Jurij Perovšek: Slovenska politika in vprašanje priključitve Prekmurja h Kraljevini SHS 1918-1919
 • Mateja Ratej: Politika narodnega sporazuma - Slovenska ljudska stranka v vladi Ljubomirja Davidovića
 • Marjan Drnovšek: Kočevarski krošnjarji in nacistična propaganda
 • Mojca Šorn: Draginja, pomanjkanje, omejitve: preskrba Slovenije s hrano v letih 1939-1941
 • Milena Bratuša: Mobilizacija v nemško vojsko pri Svetem Tomažu
 • Dunja Dobaja: Rojstva v Ljubljani med drugo svetovno vojno s poudarkom na nezakonskih rojstvih ter skrb za matere in otroke
 • Boris Mlakar: Ideološke osnove kolaboracije v Evropi med drugo svetovno vojno ter kratka primerjava s Slovenijo
 • Attila Kovácz: Madžarski eksodus 1956-57 s posebnim poudarkom na beguncih, ki so zbežali v Jugoslavijo oziroma v Slovenijo
 • Jože Prinčič: Direktorski položaj v pogojih socialističnega gospodarstva 1945-1990
 • Nina Vodopivec: Reprezentacije tekstilne industrije: socialistični projekt in postsocialistična transformacija
 • Franc Rozman: Nataša Kandus - šestdesetletnica
 • Aleš Gabrič: Posvetovanja, Mednarodna znanstvena konferenca "Revizija prošlosti na prostorima bivše Jugoslavije", Sarajevo, 3. - 4. november 2006
 • Boris Mlakar: Posvetovanja, Posvet "Problemi demokracije na Slovenskem v letih 1918-1941", Ljubljana, 7. - 8. december 2006
 • Marta Rendla: Posvetovanja: ERA - EUROPEAN RESISTANCE ARCHIVE, Arhiv evropskega odpornistva
 • Vida Deželak Barič: Simpozij "Prežihov Voranc - Lovro Kuhar: pisatelj/politik/patriot", Dunaj 19. - 20. april 2007
 • Marta Rendla: Ocene in poročila, Marko Zajc: Kje se slovensko neha in hrvaško začne: slovensko-hrvaška meja v 19. in na začetku 20. stoletja.
 • Ivan Vogrič: Ocene in poročila, Roberto Todero, Dalla Galizia all'Isonzo. Storia e storie dei soldati triestini nella Grande Guerra_ Italiani, Sloveni e Croati del k.u.k. LR. Freiherr von Waldstatten nr. 97.
 • Branko Šuštar: Ministarstvo prosvete i ministri Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevine Jugoslavije 1918-1941.
 • Avguštin Malle: Ocene in poročila, Murray G. Hall, Christina Kastner, " ... allerlei für die Nationalbibliothek zu ergattern ... " Eine österreichische Institution in der NS-Zeit.
 • Avguštin Malle: Ocene in poročila, Ernst Bruckmüller (ur.), Wiederaufbau in Österreich 1945-1955. Rekonstruktion oder Neubeginn? = Schriftenreihe des Instituts für Österreichkunde.
 • Vida Deželak Barič: Ocene in poročila, Križnar Ivan: Kranjsko okrožje med nemško okupacijo in narodnoosvobodilnim bojem 1941-1945 : kranjsko okrože 1941-1945.
 • Avguštin Malle: Ocene in poročila, Matjaž Klemenčič, Vladimir Klemenčič, Prizadevanja koroških Slovencev za narodnostni obstoj po drugi svetovni vojni : izbrana poglavja.