Narodna in politična zavest na Koroškem

Narodna zavest in politična orientacija prebivalstva slovenske Koroške v letih 1848-1914

Avtor(ji): Pleterski, Janko
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1965
Založnik(i): Slovenska matica, Ljubljana
Zbirka: Razprave in eseji / Slovenska matica ; 7
Identifier: COBISS.SI-ID 2638593


 • Podroben opis
  Katera so poglavitna dejstva v gospodarski in družbeni strukturi slovenskega dela Koroške, ki so v obdobju od marčne revolucije do začetka prve svetovne vojne vplivala na narodno zavest in politično usmerjenost tamkajšnjega prebivalstva? Kako sta se ta zavest in usmerjenost izražali v teku tega obdobja? To sta osnovni vprašanji, ki nanju skuša odgovoriti naše delo in ki sta jima podrejena zasnova in pa značaj razprave. Zato ne gre ne za gospodarsko ne za politično zgodovinsko delo v običajnem pomenu besede, čeprav se naslanja na obe zvrsti historičnega pisanja.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/871
  • dcterms:title
   • Narodna in politična zavest na Koroškem
   • Narodna zavest in politična orientacija prebivalstva slovenske Koroške v letih 1848-1914
  • dcterms:creator
   • Janko Pleterski
  • dcterms:subject
   • Koroška
   • Slovenci
   • politična zavest
   • narodnostno vprašanje
   • 1848-1914
   • Carinthia
   • Slovenes
   • national question
   • 1848-1914
  • dcterms:description
   • Katera so poglavitna dejstva v gospodarski in družbeni strukturi slovenskega dela Koroške, ki so v obdobju od marčne revolucije do začetka prve svetovne vojne vplivala na narodno zavest in politično usmerjenost tamkajšnjega prebivalstva? Kako sta se ta zavest in usmerjenost izražali v teku tega obdobja? To sta osnovni vprašanji, ki nanju skuša odgovoriti naše delo in ki sta jima podrejena zasnova in pa značaj razprave. Zato ne gre ne za gospodarsko ne za politično zgodovinsko delo v običajnem pomenu besede, čeprav se naslanja na obe zvrsti historičnega pisanja.
   • Which are the main factors in the economic and social structure in the Slovene part of Carinthia that exercised during the period from the Revolutions in 1848 to the outbreak of W arid War I their influence over the national consciousness and the political orientation of the there living population? How were this kind of consciousness and the orientation making themselves felt in the course of that period? These are the two fundamental questions to which the present work seeks to give an answer, and on which the character of the work and the conception of it depend. We are accordingly not concerned with an economic or social historical account in the usual sense of the terms, although it has been necessary to rely on both types of historic writing.
  • dcterms:publisher
   • Slovenska matica, Ljubljana
  • dcterms:isPartOf
   • Razprave in eseji / Slovenska matica ; 7
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:identifier
   • COBISS.SI-ID 2638593
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:coverage
   • Slovenija, 1848-1914