Kronika, 2007, št. 1

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odg. ur.), Cvetka Puncer (prev. ang.), Niko Hudelja (prev. nem.)
Posamezni prispevki:
 • Anja Dular: Dunajski tiskar, založnik in knjigotržec Johann Thomas Trattner in slovenski knjižni trg 18. stoletja
 • Metoda Kemperl: Fuchsov načrt za dvorec Slivnica pri Mariboru
 • Stanislav Južnič: Ljubljanski profesor Jožef Jakob Maffei, njegovi sorodniki, sodelavci in učenci
 • Stane Granda: Dr. Jožef Muršec-Živkov v revolucionarnem letu 1848/49
 • Jože Maček: Dedni in dosmrtni člani ter cerkveni dostojanstveniki gosposke zbornice dunajskega državnega zbora (1861-1918) v povezavi s slovenskimi deželami
 • Damir Globočnik: "Presvitli cesar so videli nas in mi njih, in – spoznali smo se" Utrinki s poti cesarja Franca Jožefa I. od Ljubljane do Jesenic 16. in 17. julija 1883
 • Vesna Bučić: Josip Gorup pl. Slavinjski - med gospodarstvom, umetnostjo in družino
 • Igor Zemljič: Oris zgodovine knjižnic v Lenartu in njegovi okolici do druge svetovne vojne
 • Špela Pahor: Življenje in spomini gospe Otilie Grisanci iz Pirana
 • Katarina Keber: V levem devžeju slovenskega zgodovinopisja - Koroška
 • Majda Pungerčar: Pozdrav iz Bele krajine, Kočevske, osrednje Dolenjske in Posavja. Gospodarske dejavnosti na razglednicah do sredine 20. stoletja
 • Gojko Zupan: Osem desetletij dr. Vesne Bučić
 • Lilijana Žnidaršič Golec: Matjaž Bizjak: Urbarji briksenske škofije (Die Urbare des Hochstifts Brixen) 1253-1464 (Srednjeveški urbarji za Slovenijo, 5) izd. Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (Thesaurus memoriae. Fontes, 3)., Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006, 265 strani
 • Maja Žvanut: Lilijana Žnidaršič Golec: Kapiteljski arhiv Ljubljana. Inventar fonda. Zvezek 1: fasc. 1-60, Ljubljana : Stolni kapitelj, 2006 (Priročniki / Nadškofijski arhiv Ljubljana; 3), 304 strani
 • Aleš Gabrič: Primož Kuret: Ljubljanska filharmonična družba : 1794-1919 : kronika ljubljanskega glasbenega življenja v stoletju meščanov in revolucij, Ljubljana : Nova revija, 2006, 794 strani
 • Alenka Kačičnik Gabrič: Hedvika Zdovc: Sejmi na Celjskem v 19. in prvi polovici 20. stoletja, Celje : Zgodovinski arhiv Celje, 2006, 220 strani
 • Jasmina Litrop: Drago Medved in dr. (ur.): Zreški zbornik 2006, Občina Zreče, 2006, 432 strani
 • Boštjan Lužnik: Jožko Kragelj: Modrejce in Modrejčani, Gorica, 2006, 61 str.
 • Špela Ledinek Lozej: Kronika Rihemberka - Branika II, zbornik strokovnih prispevkov s področja arheologije, zgodovine in umetnostne zgodovine, ki dopolnjujejo Kroniko Rihemberka - Branika iz leta 1994 ter članki domačih avtorjev o sodobnem dogajanju v kraju. Ur. odbor Zalka J, Branik : Krajevna skupnost, Kulturno prosvetno društvo Franc Zgonik Branik, 2006. 395 str.
 • Polona Mlakar: Tina Bahovec in Teodor Domej (ur.): Das österreichisch-italienisch-slovenische Dreiländereck : Ursachen und Folgen der nationalstaatlichen Dreiteilung einer Region, Klagenfurt, Laibach, Wien : Hermagoras = Celovec, Ljubljana, Dunaj : Mohorjeva, 2006, 572 str
 • Tita Porenta: Vigenjc. Glasilo Kovaškega muzeja v Kropi, let. I-IV, Kropa 2001-2006: Muzeji radovljiške občine
 • Marjana Žibert: Godešič skozi tisočletje 1006-2006 (ur. Judita Šega), Godešič : Odbor za pripravo tisočletnice Godešiča, 2006, 546 strani