Razprave in gradivo, 2003, št. 42

Revija za narodnostna vprašanja

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2003
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Mitja Žagar (gl. ur.), Meta Gostinčar Cerar (prev.), Jana Kranjec Menaše (prev.), Vera Klopčič (prev.), Irena Destovnik (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Bojan Brezigar: Jeziki, jezikovna različnost in manjšine v osnutku ustavne listine Evropske unije
 • Marija Jurić Pahor: Preteklost, ki noče miniti, Travma kot zgodovinska izkušnja. Primer: Slovenci v Italiji
 • Sonja Novak Lukanovič: Jezikovno prilagajanje na narodno mešanih območjih v Sloveniji
 • Boris Jesih: Avstrijske politične stranke in koroški Slovenci
 • Filip Tunjić: Etnični dejavnik konfliktnosti državnih teritorialnih meja v vmesni Evropi
 • Felicita Medved: The End of European "Zero" Immigration Policy Model: Proactive Economic Migration Polici and Actors' Interests
 • Natalija Vrečer: Vloga kulture pri procesih integracije (prisilnih) priseljencev
 • Vera Klopčič: Ustavnopravne in zakonodajne določbe o preprečevanju diskriminacije v Republiki Sloveniji
 • Matjaž Klemenčič: Vloga zunanjih faktorjev pri razpadu Jugoslavije
 • Marko Zajc: Dobri, pogumni, zli. Podoba žumberških Uskokov na Kranjskem v drugi polovici 19. stoletja
 • Samo Kristen: »Volá Londӯn«. Slovenija in Slovenci v londonskih govorih Jana Masaryka
 • Avguštin Malle: Nekaj o delu Komisije zgodovinarjev Republike Avstrije