Razprave in gradivo, 2004, št. 45

Revija za narodnostna vprašanja

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2004
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Mitja Žagar (gl. ur.), Irena Šumi (ur.), Hannah Starman (prev.)
Posamezni prispevki:
 • Irena Šumi: Predgovor k tematski številki
 • Irena Šumi: Etnično razlikovanje v Sloveniji: izbrane problematizacije
 • Samo Kristen: Specialistično proučevanje zakonsko zaščitenih narodnostnih manjšin v Sloveniji do obdobja državne osamosvojitve. Zgodovinski pregled
 • Janez Stergar: Slovenci v Avstriji kot eden prednostnih predmetov v slovenskih etničnih študijah
 • Boris Jesih: Italijani in Madžari v Sloveniji v perspektivi slovenskih etničnih študij - participacija v politiki in pri urejanju javnih zadev
 • Duška Knežević Hočevar: "Kri ni voda" : potomci Uskokov ob slovensko-hrvaški meji
 • Martin Berishaj: Albanci v Sloveniji: različnost percepcij
 • Hannah Starman: Judje in ideacija o Judih v sodobni Sloveniji. Raziskovalni ekspoze
 • Vera Klopčič: Evropa, Slovenija in Romi
 • Alenka Janko Spreizer: "Avtohtoni" in "neavtohtoni" Romi v Sloveniji. Socialna konstrukcija teritorialnega razmejevanja identitet
 • Alenka Janko Spreizer / Špela Kalčić / Dean Šušmelj / Tatjana Pezdir: Oblike ljudske in birokratske diskriminacije skozi pogled ljudi, ki jih uradni nikoli niso poimenovali za begunce
 • Natalija Vrečer: Etničnost, integracija in civilna družba. Prisilni migranti v Sloveniji
 • Špela Kalčić: Na stvari je treba gledati v kontekstu in ne smemo jih imeti za dokončne. Pogovor z muftijem Osmanom Đogićem
 • Sonja Kurinčič Mikuž: Bibliografija sodelavcev Inštituta za narodnostna vprašanja za leto 2003