Razprave in gradivo, 2005, št. 46

Revija za narodnostna vprašanja

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2005
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Mitja Žagar (gl. ur.), Jana Kranjec Menaše (prev.), Meta Cerar (prev.)
Posamezni prispevki:
 • Miran Komac / Mojca Medvešek: Kakšna naj bi bila integracijska politika?, O rezultatih projekta Percepcije slovenske integracijske politike
 • Mitja Žagar: Koncepti, modeli in mehanizmi političnega predstavljanja narodnih manjšin in politike integracije
 • Sonja Novak Lukanovič / Katalin Munda Hirnök / Boris Jesih / Ivan Verdenik / Nika Vodopivec: Percepcija kulturne in jezikovne raznolikosti v dveh obmejnih mestih. Primer Nova Gorica (SI) - Gorica (IT). Predstavitev izbranih rezultatov raziskave (študija primera)
 • Mojca Medvešek: Dejavniki ohranjanja ali opuščanja elementov etnične identitete v medgeneracijski kontinuiteti na narodno mešanih območjih ob slovenski meji. Kvantitativna primerjalna analiza strukturnih spremenljivk, ko vplivajo na ohranjanje elementov etnične identitet
 • Jernej Zupančič: Etnična sestava prebivalstva in medetični odnosi v Velenju
 • Peter Čede / Dieter Fleck: Die Steirischen Slowenen Im Speigel Der Amtlichen Volkszahlungen
 • Karmen Medica: Slovenci v hrvaški Istri od Unije Slovencev za Županijo Istrsko do prvega organiziranega društva Slovencev v hrvaški Istri
 • Stevan Bugarski: Srbi u Temišvaru
 • Martin Tomažin: Uskoško prebivalstvo v belokranjskih vaseh Bojanci, Marindol, Miliči in Paunoviči
 • Marija Jurić Pahor: Christoph Cornelißen, Lutz Klinkhammer in Wolfgang Schwentker (izd.): Erinnerungskulturen. Deutschland, Italien und Japan seit 1945. Kulture spominjanja. Nemčija, Italija in Japonska po letu 1945. Fischer Taschenbuch, Frankfurt am Main 2003, 368 str., ISB
 • Mihaela Hudelja: Zbornik predavanj in prispevkov; simpozij o dr. Pavletu Zablatniku. Uredila Majda Fister in Peter Fister. Celovec, Mohorjeva družba, 2004, 433 str. + ilustr. Koroški etnološki zapisi, glasilo Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik, 2004, 4
 • Peter Čede / Dieter Fleck: Die steirischen Slowenen im Spiegel der amtlichen Volkszählungen