Razprave in gradivo, 2005, št. 47

Revija za narodnostna vprašanja

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2005
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Mitja Žagar (gl. ur.), Jana Kranjec Menaše (prev.), Marjeta Gostinčar Cerar (prev.), Boris Jesih (prev.)
Posamezni prispevki:
 • Mitja Žagar: EU – Kako naprej?, Model asimetričnega odločanja kot sredstvo za urejanje in upravljanje različnosti v Evropi
 • Jernej Zupančič: Vloga in pomen narodnih manjšin v čezmejnem sodelovanju, Primer manjšin v Sloveniji in Slovencev v sosednjih državah
 • Mojca Medvešek: Primerjalna analiza vitalnosti - produkcije, reprodukcije, transformacije - etničnih skupnosti na narodno mešanih območjih ob slovenski meji, Študija primerov: Lendava, Slovenska Istra, Monošter, Železna Kapla-Bela
 • Bojan Brezigar: Konvencija za pripravo osnutka statuta Dežele Furlanije Julijske krajine in slovenska manjšina
 • Brigitte Entner: Von Ortstafeln und anderen "Zweisprachigkeiten" oder: die versuchte Konstruktion eines "deutschen" Kärnten, O krajevnih tablah in drugih dvojezičnostih - ali poskus konstrukcije "nemške" Koroške
 • Štefka Vavti / Ernst Steinicke: Lokale Identitäten im viersprachigen Kanaltal/Kanalska dolina
 • Vera Klopčič: Posebne pravice romske skupnosti - privilegij manjšine ali mednarodna obveznost večine
 • Miran Komac: Izvlečki iz slovenske "romologije"
 • Nina Baltić / Jessica Heus / Uroš Samardžija: Romi v Nemčiji - včeraj in danes
 • Sara Brezigar: Etnična diskriminacija na trgu delovne sile, Dileme in izzivi pri ugotavljanju obstoja etnične diskriminacije na notranjem trgu delovne sile
 • Špela Kalčić: "To je tko, kt en Johan, recimo en Johan, ampak je Musliman", Bošnjaški diskurzi o Islamu v Sloveniji
 • Andreja Božič Horvat: Vloga Ivana Molka v skupnosti ameriških slovencev v Calumetu
 • Mojca Moškon Mešl: Andrej Kobal: demokratični poizkusi podonavskih držav pred letom 1938
 • Danijel Grafenauer: Strokovni simpozij dr. Ángela Piskernik (1886-1967), koroška slovenska botaničarka in naravovarstvenica, Ljubljana, 8. november 2005
 • Helvig Valentin: Vloga manjšin v prostoru Alpe-Jadran : (Manjšine in čezmejno sodelovanje v prostoru Alpe Jadran, (Manjšine in čezmejno sodelovanje v prostoru Alpe Jadran. Delovna skupnost Alpe Jadran. Trento 2004, 456 strani), Izšlo v hrvaškem, italijanskem, madžarskem, nemškem in slovenskem jeziku
 • Sonja Kurinčič Mikuž: Bibliografija sodelavcev Inštituta za narodnostna vprašanja za leto 2004