Razprave in gradivo, 2006, št. 48-49

Revija za narodnostna vprašanja

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2006
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Mitja Žagar (gl. ur.), Marjeta Gostinčar Cerar (prev.), Jana Kranjec Menaše (prev.)
Posamezni prispevki:
 • Attila Kovács: Številčni razvoj prekmurskih Madžarov v 20. stoletju
 • Vera Klopčič: Zgodovinski viri o Romih v Sloveniji
 • Barbara Riman: Aktivnosti kulturno prosvetnega društva Slovenski dom "Bazovica" v reškem tisku "Novi list" in "La voce del popolo" med letoma 1947 in 1957
 • Matjaž Klemenčič: Pregled raziskovanja slovenskega izseljenstva v ZDA
 • Marija Jurić Pahor: Transgeneracijska transmisija »taboriščne izkušnje« in molk, (S posebnim ozirom na primer Slovencev na Koroškem in v Furlaniji Julijski krajini)
 • Jernej Zupančič: Geopolitične razsežnosti makedonskega narodnega vprašanja
 • Zhaneta Kjose: Koegzistencija ili integracija na pripadnicite na malcinstvata
 • László Kupa: Searching for Solutions and Summarization before World War I
 • Špela Kalčić: »Ampak to pa lahko pohvalimo, da je o miru in ljubezni spregovoril mohamedan«, Mobilizacija obmejnega orientalizma proti gradnji džamije v Ljubljani
 • Martina Bofulin: Procesi razločevanja med kitajskimi migranti v Evropi, Skupina iz Qingtiana
 • Janez Pirc: Vpliv prisotnosti evropskih naseljencev na procesa dekolonizacije in emigracije na primeru afriških držav: Alžirija, Angola in Zimbabve
 • Hellwig Valentin: Funkcija kulture v čezmejnem sodelovanju v prostoru Alpe-Jadran
 • Vladimir Prebilič / Klemen Grošelj: Balkanization of Caucasus: case study of Georgia
 • Stanislav Salaćanin: Avtonomija kot možni način odpravljanja etničnih napetosti, Primer avtonomije Kosova in Metohije
 • Marija Jurić Pahor: Lisa Rettl: Partizanski spomeniki in protifašistična kultura spominjanja na Koroškem
 • Sonja Kurinčič Mikuž: Bibliografija sodelavcev Inštituta za narodnostna vprašanja za leto 2005