Razprave in gradivo, 2006, št. 50-51

Revija za narodnostna vprašanja

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2006
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Mitja Žagar (gl. ur.), Marjeta Gostinčar Cerar (prev.), Jana Kranjec Menaše (prev.)
Posamezni prispevki:
 • Albina Nećak Lük: 80-letnica Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani
 • Danilo Türk: Etnos in demos : slavnostni govor ob 80-letnici Inštituta za narodnostna vprašanja, (Ljubljana, 17. novembra 2005)
 • Dušan Nećak: Stanje in perspektive raziskovanja etničnosti in manjšin v Sloveniji, (Uvodno predavanje na konferenci Izzivi raziskovanja etničnosti in manjšin na začetku 21. stoletja, 18.11.2005 v Ljubljani)
 • Boris Jesih: Raziskovanje etničnih odnosov (etničnosti) in manjšin v sosednjih državah in svetu
 • Matjaž Klemenčič: Raziskave na področju slovenskega narodnega vprašanja v Sloveniji po letu 1990
 • Avguštin Malle: Slovenski znanstveni inštitut (SZI) v Celovcu
 • Emidio Susič: Slovenski raziskovalni inštitut SLORI, Trst
 • Katalin Munda Hirnök: Raziskovanje etničnosti in manjšin na Madžarskem - na primeru institucionalizacije
 • Jadranka Čačić-Kumpes / Josip Kumpes: Etničnost i etničke manjine u Hrvatskoj : skica stanja i perspektiva istraživanja
 • Janez Stergar: Neznosna lahkost avtohtonosti?
 • Irena Šumi: Raziskovanje odnosov etničnosti in manjšin v Sloveniji: k preurejeni perspektivi
 • Hannah Starman: Travma, ideologije pripadnosti, nacija, Nastavki za teoretski model kulturotvornega prenosa posledic množičnega nasilja
 • Marija Jurić Pahor: Memorija in spomin v času globalizacije
 • Duška Knežević Hočevar: Rodnost, etničnost in nacija : razmisleki o preučevanju demografskih značilnosti nacionalnih populacij
 • Damir Josipovič: Rodnostno obnašanje in priseljevanje v Sloveniji v obdobju po drugi svetovni vojni
 • Alenka Janko Spreizer: Avtohtonost v slovenskem narod(nost)nem vprašanju in koncept staroselstva : nastavki za analizo ideologij primata
 • Gregor Starc: Šport kot socialna arena nacije v Sloveniji
 • Mitja Žagar: Etnični odnosi, nacionalizem, manjšine in človekove pravice v jugovzhodni Evropi in v evropskih okvirih
 • Sonja Novak Lukanovič: Jezik in kultura v raziskovanju medetničnih odnosov – predstavitev izbranih vidikov
 • Vera Klopčič: Evropski pravni standardi manjšinskega varstva, uresničevanje in dileme razvoja
 • Rudi Rizman: Perspektive raziskovanja etničnosti in manjšin v 21. stoletju